Zatrudnienie

Nasz zespół prawa pracy doradza szerokiej grupie klientów w wielu sektorach. Wspieramy zarówno pracodawców, jak i osoby indywidualne. Zajmujemy się problemami i roszczeniami obejmującymi wszystkie aspekty krajowego i międzynarodowego prawa pracy. Strategicznie wspieramy klientów w skutecznym zarządzaniu ryzykiem, wdrażaniu zmian i wykorzystywaniu szans biznesowych.

Nasze porady są jasne, trafne i nastawione na realizację celów klientów. Pomagamy im w znalezieniu właściwej drogi w gąszczu często zmieniających się przepisów międzynarodowych.

Doradzamy w następujących obszarach:

  • standardowe polityki i regulaminy dla pracodawców, w tym regulaminy pracy i wynagradzania, procedury dyscyplinarne, rozpatrywania skarg, umowy o świadczenie usług doradczych, umowy o pracę,
  • zwolnienia, stosunki między pracodawcą a pracownikami oraz kwestie zbiorowe, a także ochrona interesu firm poprzez umowy o zakazie konkurencji i umowy o zachowaniu poufności,
  • negocjacje kontraktowe w sytuacji zatrudniania lub zwolnienia pracownika,
  • środki sądowe, takie jak ustanowienie zabezpieczenia w celu ochrony firmy,
  • problemy związane z zatrudnieniem, które powstają w przypadku transakcji korporacyjnych, przejścia zakładu pracy, reorganizacji oraz outsourcingu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym,
  • roszczenia pracowników przed sądami pracy i przed Sądem Najwyższym.

Posiadamy doświadczony zespół zajmujący się równouprawnieniem, którego praktyka skupia się na kwestiach wyrównywania szans i walce z dyskryminacją w obszarze zatrudnienia. Zajmujemy się sporami sądowymi wynikającymi na tym polu. Jednocześnie zapewniamy klientom doradztwo w wewnętrznych kwestiach w tym zakresie, mając na względzie uniknięcie takich problemów w przyszłości.

Szefowie Grupy: Ian Hunter i Benjamine Fiedler.

W Polsce szefem zespołu jest Karolina Stawicka.

Case studies

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

TwoBirds TV

Aktualności firmowe