Vores Arbejds- og ansættelsesretsafdeling tilbyder specialiseret rådgivning indenfor både arbejds- og ansættelsesret vedrørende såvel private som offentlige ansættelsesforhold.

Bird & Bird tilbyder specialiseret rådgivning indenfor arbejds- og ansættelsesret. Vi rådgiver både om forhold før ansættelsen, under ansættelsen og i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet. Vi har erfaring med at rådgive såvel arbejdsgiver- og lønmodtagersiden.

Bird & Bird er, som Danmarks eneste internationale advokatkontor, særligt specialiseret i internationale ansættelsesforhold, herunder udstationeringer til og fra Danmark. Vi kan i kraft af Bird & Birds tilstedeværelse i stort set hele Europa samt store dele af Østen og Australien bistå vores klienter såvel nationalt som internationalt i de lande, hvor vi er repræsenteret.

Vi tilbyder rådgivning i relation til bl.a.:

  • Ansættelser (udarbejdelse af ansættelses-og direktørkontrakter m.m.)
  • Opsigelser, herunder masseafskedigelser
  • Udarbejdelse af fratrædelsesaftaler
  • Udarbejdelse af incitamentsprogrammer
  • Rådgivning vedrørende visumregler, arbejds- og opholdstilladelser
  • Virksomhedsoverdragelser
  • Bistand i forbindelse med overenskomstforhandling
  • Rådgivning om kunde-, konkurrence- og jobklausuler (ansættelsesklausuler)

Derudover fører vi retssager indenfor det ansættelsesretlige område.

Det er vigtigt for os, at vores klienter ikke blot får den juridisk korrekte løsning, men også den praktisk bedste løsning.

Bird & Bird har på tværs af alle jurisdiktionerne etableret en "International HR Knowledge Zone". Knowledge Zone er en let tilgængelig "one-stop-shop" online ressource for HR medarbejdere og in-house jurister m.m., hvor man kan finde svar på almindelige spørgsmål om beskæftigelse, ansættelse, opsigelse, incitamentsordninger, godtgørelser, skat og meget mere. Man kan enten finde svar vedrørende et enkelt land, eller sammenligne svarene på tværs af flere lande.

Arbejds- og ansættelsesretsafdelingen ledes af partner og advokat Søren Narv Pedersen. Søren er medlem af vores internationale HR-services gruppe og er en anerkendt ansættelsesrets- og procedureadvokat med omfattende praktisk erfaring fra såvel lønmodtager- som arbejdsgiverside.


Nyheder og EventsSe tidligere events