Vores anerkendte gruppe for EU- og konkurrenceret bistår vores klienter med opfyldelse af deres erhvervsmæssige målsætninger under iagttagelse af konkurrenceretten.

Vi behandler regelmæssigt ansøgninger om grænseoverskridende fusioner og rådgiver vores klienter om et bredt udsnit af kommercielle muligheder, herunder on- og offlinedistribution, licenstildeling og samarbejdsaftaler. Vi bistår ligeledes vores klienter med antitrust-undersøgelser, herunder med hjælp til uddannelse af nøglemedarbejdere for at undgå ulovlig praksis. Vi hører til de advokatfirmaer, der har dybtgående viden og erfaring i reglerne om statsstøtte, og vores ekspertise inden for EU- søgsmål er uden sidestykke – Bird & Birds advokater har været involveret i mere end 100 sager for Retten i første instans og EF-domstolen, og de fører ofte antitrustsager for nationale domstole.

Vi anerkendes som førende inden for konkurrenceretten og yder praktisk og erhvervsrelateret rådgivning til fremme af vores klienters strategiske mål. Selv om vi dækker samtlige sektorer, fokuserer vi primært på følgende sektorer: medier, kommunikation, elektronik, it, biovidenskab, sport, bank- og finanssektoren, posttjenester og luftfart samt luftrum. Da vi kombinerer vores omfattende juridiske ekspertise med et dybtgående kendskab til disse sektorer, finder vi ofte innovative, juridiske løsninger, der er på forkant med udviklingen i disse sektorer.

Vores klienter værdsætter vores evne til at give en seriøs og praktisk juridisk analyse, der tager højde for deres virksomhedsproblemer. Selv om vi er handler med fasthed i forsvar eller fremme af vores klienters interesser, er vi lette at samarbejde med, og det er vi stolte af.

Nyheder og EventsSe tidligere events