Bird & Bird og OXYGY meddeler i dag sammen med Europa-Kommissionen, at der nu er åbent for ansøgninger til den første kohorte af den europæiske Blockchain Sandbox.

Den europæiske Blockchain Sandbox (herefter "Sandbox") for innovative anvendelsestilfælde, der involverer Distributed Ledger Technologies (DLT), er et initiativ fra Europa-Kommissionen. Målet med projektet er at skabe en ramme for reguleringsmyndigheder, tilsynsmyndigheder og blockchain-innovatorer til at indgå i en lovgivningsmæssig dialog, identificere hindringer fra et juridisk og lovgivningsmæssigt perspektiv i et sikkert og fortroligt miljø og dermed øge retssikkerheden for innovative decentraliserede teknologiløsninger - herunder blockchain. "Sandbox" vil give regulerings- og tilsynsmyndigheder mulighed for at øge deres viden om banebrydende blockchain-teknologier.

Den paneuropæiske "Sandbox" oprettes og drives af et konsortium af juridiske eksperter fra Bird & Birdog dets konsulentafdeling OXYGY, støttet af blockchain-eksperter fra WBNoDE og af webdesignere fra Spindox, som er blevet indkøbt gennem et åbent udbud i 2022. Udvælgelses- og tildelingsprocessen vil blive overvåget af et panel af uafhængige akademikere bestående af professor Roman Beck (IT-University, København), professor Soulla Louca (University of Nicosia, Cypern) og professor Walter Blocher (universiteterne i Kassel og Wien).

Det treårige initiativ vil støtte 20 projekter årligt fra 2023 og er åbent for cases med anvendelse i hele EU/EØS baseret på enhver blockchain-infrastruktur. Anvendelsescases for blockchain vil blive udvalgt på grundlag af en række kriterier herunder: modenhed af deres business case, juridisk/reguleringsmæssig relevans og deres bidrag til EU's bredere politiske prioriteter. De udvalgte cases vil blive matchet med nationale og EU-reguleringsmyndigheder. Der findes yderligere oplysninger om udvælgelseskriterierne og ansøgningsprocessen på webstedet. Virksomheder (herunder nystartede og opskalerede virksomheder) og offentlige enheder med et valideret konceptbevis opfordres til at deltage. Hvert år vil den mest innovative reguleringsmyndighed, der deltager i "Sandbox", blive tildelt en pris.

Ud over specialiseret juridisk og lovgivningsmæssig rådgivning fra Bird & Bird vil de deltagende blockchain-virksomheder få mulighed for at drøfte lovgivningsmæssige spørgsmål, der er relevante for dem, i et sikkert og fortroligt miljø med relevante tilsynsmyndigheder. De deltagende reguleringsmyndigheder og tilsynsmyndigheder vil på den anden side få mulighed for at øge deres forståelse af innovative blockchain-løsninger, drøfte reguleringsspørgsmål i et grænseoverskridende miljø med andre reguleringsmyndigheder og bidrage til udviklingen af bedste praksis i krydsfeltet mellem innovation og regulering. 


Der er nu åbent for ansøgninger til den første årgang af den europæiske Blockchain Sandbox. 

Vi opfordrer virksomheder (herunder nystartede virksomheder og vækstvirksomheder) og offentlige enheder fra hele EU/EØS med innovative sager om anvendelse af blockchain til at deltage og stå i spidsen for denne dialog og erfaring med gensidig læring. Ansøgninger til den første kohorte vil være åbne indtil den 14. april 2023 kl. 23.59 CET. 
Hvis du er interesseret i at blive deltager i ”Sandbox”, kan du ansøge her.

European Blockchain Sandbox diagram

Nyheder & transaktioner