Om mig

Jeg er advokat i vores danske udbudsteam, hvor jeg rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder om udbudsretlige problemstillinger.

Jeg rådgiver ordregivende myndigheder om planlægning og gennemførelse af samtlige faser af udbudsprocessen, herunder udarbejdelse af udbudsstrategi, gennemførelse af markedsdialog, udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale, evaluering af anmodninger om prækvalifikation, forhandling med tilbudsgivere og evaluering af tilbud. Jeg rådgiver også tilbudsgivere om udarbejdelse og afgivelse af tilbud, hvilket giver mig en stor forståelse for begge sider af udbudsprocessen.

Som advokat i et internationalt advokat foregår min rådgivning indenfor flere af vores nøglesektorer. For nylig har jeg arbejdet med problemstillinger indenfor Energi & Forsyning og Teknologi & Kommunikation.

Som person er jeg proaktiv og sætter en ære i at have en positiv, konstruktiv og åben dialog med vores klienter. Jeg tror, at vores klienter får den bedste rådgivning fra os, når de får en ærlig og realistisk rådgivning omkring deres problemstillinger.

Jeg begyndte at arbejde i Bird & Bird i 2019 efter at have færdiggjort min kandidat i jura på Københavns Universitet. Gennem min studietid har jeg hovedsageligt beskæftiget mig med EU- og konkurrenceret, herunder udbudsret, og min specialeafhandling omhandlede de konkurrenceretlige udfordringer brugen af prisalgoritmer kan medføre. Sideløbende med mine studier har jeg i flere år arbejdet med både EU- og udbudsret. Dette har givet mig stor indsigt i disse retsområder inden for flere forskellige brancheområder.
Uddannelse

Studieretning

  • Københavns Universitet – Kandidat i jura
  • Københavns Universitet – Bachelor i jura

Seneste nyheder

Events

Nyheder & transaktioner

TwoBirds TV