Om mig

Jeg er erhvervsjuridisk rådgiver i vores danske udbudsteam, hvor jeg rådgiver offentlige myndigheder samt virksomheder om udbudsretlige problemstillinger og processer.

Som erhvervjuridisk rådgiver i udbudsteamet er jeg specialiseret i at rådgive om og gennemføre udbuds- og indkøbsprocesser for offentlige ordregivere. Jeg har arbejdet med udbudsret siden 2017, og har derigennem opnået erfaring med alle aspekter af udbudsprocessen, herunder udarbejdelse af udbudsstrategi og udbudsmateriale, gennemførelse af markedsdialog og forhandlinger samt evaluering af anmodninger om prækvalifikation og tilbud.

Jeg har endvidere erfaring med vurderinger af kontraktændringer efter udbudsreglerne samt kontraktstyring og -opfølgning og håndtering af tvister. Herudover rådgiver jeg også tilbudsgivere om udarbejdelse af tilbud, hvilket har givet mig en stor forståelse for begge sider af udbudsprocessen.

Desuden har jeg erfaring med behandling af en række offentligretlige problemstillinger bl.a. indenfor aktindsigt, kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten samt kommuners og regioners salg af ejendomme.

Min uddannelse som cand.merc.(jur) bruger jeg til at sikre kommercielt funderede løsninger, der skal fungere for både offentlige ordregivere samt private tilbudsgivere. Jeg har flere års erfaring fra staten i Økonomistyrelsen og Statens indkøb – Rådgivningsenheden, hvilket har givet mig førstehåndskendskab til det offentliges beslutningsprocesser og arbejdsgange, samt til udbud af store fællesstatslige aftaler, der skal bruges af mange forskellige enheder, der har forskellige behov.
Uddannelse

Studieretning

  • Erhvervsjurist i advokatbranchen, 2023
  • Projektlederuddannelse, 2021
  • Cand.merc.(jur), Copenhagen Business School, 2019

Seneste nyheder

Vis mere
evalueringsmodel

Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt

feb 22 2024

Læs mere
By & Havn - udbud med forhandling

Direkte tildeling, hvis indkomne priser overstiger budget?

jan 09 2024

Læs mere

Implementeringen af e-formularer i de nationale e-udbudssystemer – hvordan virker det?

nov 15 2023

Læs mere

TwoBirds TV