Om mig

Jeg er advokatfuldmægtig i vores danske udbudsteam, hvor jeg rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder om udbudsretlige problemstillinger og processer.

Som en del af det danske udbudsteam i en stor international virksomhed har jeg en spændende hverdag indeholdende både nationale og internationale sager.

At arbejde med udbudsretten indeholder meget mere, end hvad det umiddelbart lyder til. Jeg berører således dagligt både EU- og konkurrenceret, entrepriseret og kontraktret, mens jeg også har stiftet bekendtskab med flere af vores nøglesektorer som Energi & Forsyning og Teknologi & Kommunikation.

Jeg bistår ordregivende myndigheder og virksomheder med både planlægning og gennemførelse af samtlige faser i en udbudsproces. Jeg har derfor et stort kendskab til udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsstrategier, udbudsmateriale, gennemførelse af forhandlinger med tilbudsgivere, samt evaluering af anmodninger om prækvalifikation og tilbud. Jeg rådgiver også tilbudsgivere om udformning og afgivelse af tilbud, hvilket giver mig en stor forståelse af udbudsprocessen set med både ordregiver- og tilbudsgiversbriller.

Jeg startede som studentermedhjælper ved Bird & Bird efter et endt udvekslingsophold i Frankrig i foråret 2019. Dette arbejde var enormt givende og spændende, hvorfor jeg også tog en beslutning om at flytte fra Aarhus til København for at starte en hverdag som advokatfuldmægtig ved Bird & Bird.
Uddannelse

Studieretning

  • Aarhus Universitet – Kandidat i jura
  • Aarhus Universitet – Bachelor i jura
  • Jean Moulin Lyon 3 University, Erasmus+ Exchange-programme

Seneste nyheder

Events

Nyheder & transaktioner

TwoBirds TV