Jeg er advokatfuldmægtig i vores danske udbudsteam med mange års praktisk erfaring indenfor udbuds- og kontraktret, særligt indenfor it-området.

Gennem de seneste otte år har jeg rådgivet om aftaler indenfor den offentlige sektor, herunder særligt om EU-udbudsreglerne, men også andre retsområder med tilknytning hertil. Jeg rådgiver vores klienter om udbudsretten fra a-z, eksempelvis indledende markedsundersøgelser, udbudsstrategier, valg af procedure, primært udbud med forhandling, valg af udvælgelses- og evalueringskriterier, udarbejdelse af bekendtgørelser, udbudsbetingelser, kontraktbilag, kvalitetssikring af kravspecifikationer, forhandling og indgåelse af kontrakter.

Jeg rådgiver primært kommunale, regionale- og statslige ordregivere, men rådgiver også tilbudsgivere i forbindelse med anden tilbudsafgivelse. Jeg har stor erfaring med at operere i politisk styrede organisationer og bistå offentlige ordregivere i forbindelse med udbud af blandt andet tjenesteydelser – ofte komplicerede it-anskaffelser med forhandling. Herudover bistår jeg klienter indenfor bygge- og anlægsbranchen samt forsyningssektoren i forbindelse med udbud og tilbud.

Jeg har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre juridisk undervisning indenfor udbuds- og kontraktret.

My uddannelse
  • Syddansk Universitet - Kandidat i jura
  • Syddansk Universitet - Bachelor i jura