Implementeringen af e-formularer i de nationale e-udbudssystemer – hvordan virker det?

Offentlige udbud gennemgår i disse år en digital omstilling, og e-formularer for udbudsdata til bekendtgørelser på TED er af afgørende betydning for det digitale miljø.

EU-kommissionens nye gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 fastlægger de nye e-formularer, som omfatter 40 bekendtgørelser. Formularerne er navngivet "Planlægning", "Konkurrencevilkår", "Forudgående underretning om direkte tildeling", "Resultater" "Kontraktændring" og "Ændring", hvoraf ”Konkurrencevilkår” er den e-formular, der skal anvendes for bl.a. generering af en udbudsbekendtgørelse.

Udbudsbekendtgørelsen indeholder, som noget nyt, bl.a. felter for indikation af strategiske elementer i udbuddet, herunder felter til angivelse af, om der anvendes kriterier for grønne udbud (BT-774) og grønne indkøb (BT-805) ud fra en prædefineret liste. ”Grønne indkøb” henviser konkret til EU-kommissionens Green Public Procurement-kriterier, GPP, som vi har behandlet i tidligere artikler, f.eks. i artiklen om Sådan gør du dine it-investeringer bæredygtige - Bird & Bird (twobirds.com) af 19. april 2023.

E-formularer formes efter brugernes behov og lovkrav, og i gennemførelsesforordningens bilag, tabel 1-2, er fastsat de felter, der skal angives i e-formularen som enten obligatoriske og valgfrie felter.

For at overholde ”engangsprincippet” i forbindelse med e-forvaltning og dermed mindske den administrative byrde og øge datapålideligheden, er det hensigten og betragtningerne bag forordningen, at formularer udarbejdes, så de kan udfyldes automatisk med oplysninger fra foregående bekendtgørelser, tekniske specifikationer, tilbud, kontrakter, nationale forvaltningsregistre og andre datakilder.

EU-Kommissionen har dermed efterlagt medlemsstaterne og de nationale udbudssystemer en betydelig fleksibilitet, hvor det i udbudssystemerne vil være muligt at få vist felter fra forordningen i en hvilken som helst rækkefølge, og felterne behøver ikke nødvendigvis at være synlige for slutbrugerne; kunne ses eller udfyldes af ordregivere.

I sidste ende bør det ikke være nødvendigt at udfylde sådanne formularer manuelt; de bør kunne genereres automatisk af udbudssystemerne.

Se i øvrigt vores artikel om E-formularer og ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Bird & Bird (twobirds.com) af 31. oktober 2023.

 

Seminar om implementeringen og brugen af e-formularer i Danmark

Bird & Bird inviterer mandag den 27. november kl. 10:30-11:30 til seminar om implementeringen og brugen af e-formularer i Denmark.

På seminaret giver vi dig et lavpraktisk indblik i og overblik over:

  • de nye emner og felter, der skal tages stilling til ved udfyldelsen af udbudsbekendtgørelser efter 25. oktober 2023, herunder GPP-kriterierne,
  • hvordan forordningens angivne felter er implementeret i de nationale e-formularer,
  • hvilke variationer af e-formularerne, du bør være opmærksom på, ved valget mellem offentliggørelse af e-formularer gennem udbudssystemet eller direkte via TED (eNotices2) samt

  • praktiske erfaringer efter den første måneds brug af e-formularen.

Oplægsholdere på dagen er erhvervsjuridisk rådgiver Katja Vollertzen og senioradvokat Tina Johansen.

 

Tilmeld dig seminaret online eller fysisk her.

Seneste nyheder

Vis mere
AI forordningen og compliance

Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?

jul 10 2024

Læs mere
Kreativitet offentlige udbud

Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes

jun 24 2024

Læs mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere