Iværksætterselskaber (IVS'er) afskaffes

04-2019

Det er ikke længere muligt at stifte et IVS, efter Folketinget den 13. april 2019 vedtog Lov nr. 445 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).

Erhvervsstyrelsens ”Analyse af iværksætterselskaber” fra september 2018 har vist, at iværksætterselskabsformen ikke er blevet brugt efter dets formål. Selskabsformen havde til formål at styrke iværksætteriet ved at gøre det let og billigt at starte en virksomhed. En forhøjet risiko for svig er en af grundene til, at IVS’erne ikke blev brugt hensigtsmæssigt. Dette resulterede i et ønske om at afskaffe IVS’erne.

Vedtagelsen af loven medfører blandt andet, at:

 • det ikke længere er muligt at stifte nye IVS’er.
 • alle nuværende IVS’er inden 13. april 2021 skal omregistreres til ApS’er.
 • minimumskravet til ApS’ers selskabskapital nedsættes fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

> Læs hele den nye ændringslov.

Bird & Bird har løbende fulgt udviklingen – helt fra Regeringens lovprogram for 2018/2019 blev offentliggjort i november 2018, til et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven blev fremsat i marts 2019.

Behov for omregistrering – sådan gør du

Som følge af lovforslagets vedtagelse skal alle aktive IVS’er omregistrere til anpartsselskabsformen inden 13. april 2021. Hvis den 2-årige tidsfrist for omregistrering ikke overholdes, vil det pågældende IVS blive tvangsopløst.

Bird & Bird assisterer med omregistreringen fra IVS til ApS, som kræver følgende:

 • En generalforsamlingsbeslutning med det stemmeflertal, der kræves til vedtægtsændring, om
  • at omregistrere IVS’et til et ApS
  • at ændre selskabets navn
  • at foretage en kapitalforhøjelse i selskabet til mindst 40.000 kr.
 • At en revisor erklærer, at den fornødne kapital er til stede
 • At selskabets vedtægter og ejerbog opdateres
 • At ændringerne registreres hos Erhvervsstyrelsen

Bird & Bird assisterer ligeledes ApS’er, der ønsker at gøre brug af det nedsatte kapitalkrav, hvilket kan gøres gennem reglerne om kapitalnedsættelser.