Regeringens lovprogram for 2018 / 2019: Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital

 Jon Bavnhoj Hansen

11-2018

Som del af Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev Regeringens lovprogram for 2018/2019 offentliggjort. Lovprogrammet indeholder et forslag om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til selskabskapitalen i anpartsselskaber.

I lovprogrammet for 2018/2019 fremgår det at, regeringen påtænker at fremsætte lovforslag om at afskaffe stiftelse af nye iværksætterselskaber. Til gengæld vil regeringen sænke minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital. På nuværende tidspunkt er minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital 50.000 kr. Det foreslås endvidere, at der indføres en overgangsperiode på 2 år, som skal give nuværende iværksætterselskaber en periode til at opbygge den fornødne minimumskapital til at blive omdannet til anpartsselskaber.

Lovforslaget forventes fremsat i februar 2019. Lovforslaget skal herefter gennem 1. behandling, 2. behandling og 3. behandling i Folketinget. Lovforslaget kan tidligst blive tredjebehandlet 30 dage fra lovforslaget er fremsat.

> Læs hele Regeringens lovprogram

Baggrund: Analyse af iværksætterselskaber

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i september 2018 en analyse af iværksætterselskaber, der undersøgte om iværksætterselskaber som virksomhedsform blev brugt som tilsigtet, og om virksomhedsformen havde forbedret rammevilkårene for nye virksomheder i Danmark. Analysens resultater viste, at iværksætterselskaberne udgjorde en stor risiko for svig, at der var problemer med skatte- og afgiftsrestancer og at mange iværksætterselskaber blev opløst på statens regning.

Bird & Bird holder øje med udviklingen og følger løbende op, hvis der sker udvikling på området.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events