Udbudsret på tværs af landegrænser

Bird & Birds internationale udbudsteam introducer et internationalt nyhedsbrev, der skal holde interesserede parter ajour med nyheder fra udbudsretten i et internationalt perspektiv.

Bird & Bird er et internationalt advokatkontor, der er bredt funderet på verdensplan. Vores internationale udbudsgruppe samarbejder på tværs af jurisdiktioner for at skabe den mest specialiserede viden om udbudsret i et internationalt perspektiv.

Den internationale udbudsgruppe har netop lanceret et nyhedsbrev ”The International Procurement Post”. Nyhedsbrevet behandler forskellige emner inden for den internationale udbudsret og giver læseren mulighed for at fordybe sig i et mere globalt perspektiv på udbudsretten.

Denne uges nyhedsbrev omhandler de udbudsretlige konsekvenser af krigen i Ukraine. Læs nyhedsbrevet her.

Offentlige udbud og konsekvenserne af krigen i Ukraine

I nyhedsbrevet kan du læse om, hvordan man i EU forsøger at påvirke krigen ved at ramme den russiske økonomi. Det betyder, at der er vedtaget en lang række økonomiske sanktioner møntet på Rusland. Tiltagene påvirker dog også uundgåeligt det internationale marked og har betydning for, hvordan offentlige instanser bruger penge inden for EU – både direkte og indirekte.

Nyhedsbrevet indeholder beskrivelser af de konsekvenser, der opstår som følge af sanktionerne i forhold til udbudsprocesser og kontrakttildeling, i særdeleshed konsekvenserne af den femte sanktionspakke mod Rusland fra april 2022. I Forordning nr. 833/2014 er indsat artikel 5k, som forbyder en ordregiver at tildele eller fortsætte en proces med russiske selskaber, individer, organer eller enheder. Nyhedsbrevet behandler de aktuelle problemstillinger, der kan opstå i kølvandet på sanktionen. Derudover analyserer forfatterne, hvordan man kan fastslå, om en tilbudsgiver er dækket af forbuddet i artiklen.

Nyhedsbrevet er aktuelt for alle, der beskæftiger sig med og interesserer sig for udbudsretten – både fra et dansk og internationalt perspektiv.

Tilmeld dig Bird & Birds internationale nyhedsbrev her og bliv opdateret på vores internationale nyheder og events. 

Hvis du også gerne vil holde dig opdateret på vores danske udbudsretlige nyheder, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev via mailadressen her.

Bird & Bird ønsker god fremtidig læselyst med The International Procurement Post og en dejlig sommer.

Seneste nyheder

Vis mere

Klagenævnet annullerer tildeling, men tager ikke stilling til, om indhentelse af supplerende referencer efter kontraktindgåelse også udgjorde grundlag for annullation af tildelingsbeslutning

sep 20 2023

Læs mere

Mindstekrav i fornødent omfang

sep 06 2023

Læs mere
Klagenaevnet for Udbud

Tre nye relevante kendelser om aktindsigt, som de fleste bør kende

aug 23 2023

Læs mere