Udbudsret på tværs af landegrænser

Bird & Birds internationale udbudsteam introducer et internationalt nyhedsbrev, der skal holde interesserede parter ajour med nyheder fra udbudsretten i et internationalt perspektiv.

Bird & Bird er et internationalt advokatkontor, der er bredt funderet på verdensplan. Vores internationale udbudsgruppe samarbejder på tværs af jurisdiktioner for at skabe den mest specialiserede viden om udbudsret i et internationalt perspektiv.

Den internationale udbudsgruppe har netop lanceret et nyhedsbrev ”The International Procurement Post”. Nyhedsbrevet behandler forskellige emner inden for den internationale udbudsret og giver læseren mulighed for at fordybe sig i et mere globalt perspektiv på udbudsretten.

Denne uges nyhedsbrev omhandler de udbudsretlige konsekvenser af krigen i Ukraine. Læs nyhedsbrevet her.

Offentlige udbud og konsekvenserne af krigen i Ukraine

I nyhedsbrevet kan du læse om, hvordan man i EU forsøger at påvirke krigen ved at ramme den russiske økonomi. Det betyder, at der er vedtaget en lang række økonomiske sanktioner møntet på Rusland. Tiltagene påvirker dog også uundgåeligt det internationale marked og har betydning for, hvordan offentlige instanser bruger penge inden for EU – både direkte og indirekte.

Nyhedsbrevet indeholder beskrivelser af de konsekvenser, der opstår som følge af sanktionerne i forhold til udbudsprocesser og kontrakttildeling, i særdeleshed konsekvenserne af den femte sanktionspakke mod Rusland fra april 2022. I Forordning nr. 833/2014 er indsat artikel 5k, som forbyder en ordregiver at tildele eller fortsætte en proces med russiske selskaber, individer, organer eller enheder. Nyhedsbrevet behandler de aktuelle problemstillinger, der kan opstå i kølvandet på sanktionen. Derudover analyserer forfatterne, hvordan man kan fastslå, om en tilbudsgiver er dækket af forbuddet i artiklen.

Nyhedsbrevet er aktuelt for alle, der beskæftiger sig med og interesserer sig for udbudsretten – både fra et dansk og internationalt perspektiv.

Tilmeld dig Bird & Birds internationale nyhedsbrev her og bliv opdateret på vores internationale nyheder og events. 

Hvis du også gerne vil holde dig opdateret på vores danske udbudsretlige nyheder, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev via mailadressen her.

Bird & Bird ønsker god fremtidig læselyst med The International Procurement Post og en dejlig sommer.

Seneste nyheder

Vis mere
udbudsret advokat

Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar

maj 08 2024

Læs mere

Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud

maj 01 2024

Læs mere
cybersecurity datacenter NIS2

Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys

apr 24 2024

Læs mere