Ny Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere i COVID-19 krisen – afventer folketingets vedtagelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har opnået en aftale, der giver mulighed for, at arbejdsgivere, der hjemsender medarbejdere uden varsel, kan opnå delvis kompensation for lønudgiften.

Regeringen vil i den kommende uge søge Folketingets opbakning til aftalen, og vi afventer derfor, at et endelig lovforslag fremsættes og vedtages. Dog ventes dette at blive en formalitet, i det flere partier efter det oplyste på forhånd har udtrykt et behov for at afbøde konsekvenserne for lønmodtagere.

 

Hvem omfatter aftalen? 

 

Aftalen omfatter alle typer af medarbejdere, dvs. såvel funktionærer som ikke-funktionærer og månedslønnede som timelønnede - og både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medarbejdere.

 

Hvornår gælder aftalen?

 

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

 

Hvad er kravene?

 

Aftalen gælder for en virksomhed med ét CVR-nr. og eventuelt flere arbejdssteder (p-numre), der er "ekstraordinært hårdt ramt økonomisk" som følge af COVID-19, og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for:

 

  • Minimum 30 pct. af medarbejderstaben (også hvis fordelt på flere p-numre) eller
  • Mere end 50 ansatte (også hvis fordelt på flere p-numre).

 

Ovenstående satser gælder som udgangspunkt for den samlede medarbejderstab, således at der ved beregning af, om der skulle varsles afskedigelse af 30 pct. af medarbejderstaben tages udgangspunkt i virksomhedens (CVR-nummerets) samlede medarbejderstab. Der tages med andre ord således ikke højde for afdelinger, filialer osv.

 

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. Med andre ord; Det er et krav, at medarbejderne, der bliver hjemsendt 1) modtager fuld løn og 2) ikke udfører arbejde, mens de er hjemsendt.

 

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

 

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensations-perioden. Hvis medarbejderen ikke har optjent ferie/afspadsering, skal der holdes fem fridage for egen regning eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhederne kan ikke modtage kompensation for disse dage.

 

Det er Bird & Bird's anbefaling, at medarbejderen afholder ferien/afspadseringen i de første 5 dage af perioden, således at virksomheden først efter de første 5 dage vil have adgang til lønkompensationen (hvis ovenstående betingelser er opfyldt).

 

Hvor meget kan man som virksomhed få i kompensation?

 

For månedslønnede medarbejdere vil den statslige lønkompensation udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

 

For timelønnede kan den statslige lønkompensation udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat eller 162,17 kr. pr. time.

 

Det er den fulde løn, som er udgangspunkt for kompensationen, dvs. den aftalte løn inkl. feriegodtgørelse, bidrag til fritvalgskonto, fast påregnelige tillæg og bidrag til pension.

 

Virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

 

Hvordan ansøger man?

 

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13, og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

 

Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.  Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode, de forventer arbejdsmangel, og ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på tro og love. Senere vil der komme en kontrolfase med revisorbistand, hvor virksomheden skal dokumentere hjemsendelserne via attestation fra en faglig repræsentant på virksomheden.

Det med småt

Såfremt virksomheden ikke udnytter hele perioden på 4 uger, men eksempelvis kalder sine medarbejdere tilbage på arbejde efter to uger, vil virksomheden som udgangspunkt stadig have mulighed for lønkompensation for den ene uge af perioden, hvis altså medarbejderen har afholdt ferie/afspadsering i de første 5 dage og de øvrige betingelser i øvrigt er opfyldt.

Skulle medarbejderen i hjemsendelsesperioden selv opsige sin position i virksomheden, udelukker dette som udgangspunkt heller ikke retten til lønkompensation i opsigelsesperioden. Retten til lønkompensation forudsætter blot, at betingelserne herfor er opfyldt.

Hvad nu?

Vi forventer som anført, at der bliver fremsat et konkret lovforslag i denne uge, og at forslaget bliver hastebehandlet. Bird & Bird står klar til at hjælpe på både mail og telefon.

 


Seneste nyheder