COVID-19: Hjælpepakke på skatteområdet, der midlertidigt skal frigive likviditet til danske virksomheder, træder i kraft i dag

COVID-19: Hjælpepakke på skatteområdet, der midlertidigt skal frigive likviditet til danske virksomheder, træder i kraft i dag

 

Folketinget har tirsdag den 17. marts hastevedtaget et lovforslag, hvis formål er en midlertidig udskydelse af virksomhedernes betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, midlertidig udskydelse af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, for derved at frigive likviditet til danske virksomheder. Derudover kan virksomhederne i en midlertidig periode vælge at have op til 10. mio. kroner stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomheden.

Formålet med loven er, at give danske virksomheder likviditet ved midlertidigt at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Midlertidig udskydelse af virksomhedens betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Folketinget har vedtaget at betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for måneder april, maj og juni 2020 er udskudt med fire måneder, så indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for disse måneder først skal betales fire måneder senere end normalt. Indberetning af A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag er uændret.

Følgende midlertidige betalingsfrister gælder efter den nye lov for små og mellemstore virksomheder:

Afregningsperiode

Alm. betalingsfrist

Indberetningsfrist

Ny betalingsfrist

April 2020

11. maj 2020

11. maj 2020

10. september 2020

Maj 2020

10. juni 2020

10. juni 2020

12. oktober 2020

Juni 2020

10. juli 2020

10. juli 2020

10. november 2020

Følgende midlertidige betalingsfrister gælder efter den nye lov for store virksomheder:

Afregningsperiode

Alm. betalingsfrist

Indberetningsfrist

Ny betalingsfrist

April 2020

30. april 2020

30. april 2020

31. august 2020

Maj 2020

29. maj 2020

29. maj 2020

30. september 2020

Juni 2020

30. juni 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020

 

Ved store virksomheder forstås virksomheder, hvis sammenlagte tilsvar af arbejdsmarkedsbidrag overstiger 250.000 kr. eller A-skatter overstiger 1 mio. kr. i en forudgående 12-månedersperiode. 12-måneders perioden skal regnes fra og med oktober to år før kalenderåret til og med september i året før kalenderåret.

Midlertidig udskydelse af fristerne for betaling af B-skat og foreløbig arbejdsmarkedsbidrag

Selvstændige erhvervsdrivende indbetaler foreløbig skat i form af B-skat i 10 årlige rater, der forfalder den 20. i hver måned med undtagelse af månederne juni og december. Med det formål at forbedre likviditeten for selvstændige erhvervsdrivende, har Folketinget vedtaget, at betalingsfristen for B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for måneder april 2020 og maj 2020 midlertidigt udskydes til henholdsvis juni 2020 og december 2020.   

Følgende midlertidige betalingsfrister gælder efter den nye lov for selvstændige erhvervsdrivende:

 

Afregningsperiode

Alm. betalingsfrist

Ny betalingsfrist

April 2020

20. april 2020

20. juni 2020

Maj 2020

20. maj 2020

20. december 2020

 

Midlertidig udskydelse af fristerne for angivelse og betaling af moms

For virksomheder der afregner moms halvårligt, dvs. virksomheder hvis samlede momspligtige leverancer højst udgør 5 mio. kroner årligt, har Folketinget vedtaget at momsafgiftsperioden bestående af første og andet halvår i 2020 midlertidig sammenlægges, så betalingsfristen for begge perioder er den 1. marts 2021.

Følgende midlertidige betalingsfrister af moms efter den nye lov gælder for små virksomheder:

 

Momsperiode

 

Betalingsfrist

1. halvår 2020

1. marts 2021

2. halvår 2020

1. marts 2021

 

For virksomheder der afregner moms hvert kvartal, dvs. virksomheder hvis samlede momspligtige leverancer mindst udgør 5 mio. kroner og højst udgør 50 mio. kroner årligt, har Folketinget vedtaget af momsafgiftsperioden bestående af første og andet kvartal i 2020 midlertidig sammenlægges, så betalingsfristen for begge perioder er den 1. september 2020.

Følgende midlertidige betalingsfrister af moms efter den nye lov gælder for mellemstore virksomheder:

 

Momsperiode

 

Betalingsfrist

1. kvartal 2020

1. september 2020

2. kvartal 2020

1. september 2020

 

For store virksomheder, der afregner moms månedligt, har Folketinget vedtaget en midlertidig udskydelse af fristerne for angivelse og betaling af moms, så afgiftsperioderne fra marts 2020 til og med maj 2020 forlænges med en måned. Ved store virksomheder forstås virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt.

Følgende midlertidige betalingsfrister af moms efter den nye lov gælder for store virksomheder:

Momsperiode

Betalingsfrist

Marts 2020

25. maj 2020

April 2020

25. juni 2020

Maj 2020

27. juli 2020

 

Udskydelse af betalingsfristerne udskyder ikke Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar til virksomhederne. Virksomheden har derfor fortsat mulighed for at angive momstilsvar indenfor de almindelige frister, dvs.:

Senest den 1. september 2020 for 1. halvår i 2020 (for små virksomheder)  

Senest den 2. juni 2020 for 1. kvartal i 2020 (for mellemstore virksomheder) 

Senest den 25. (eller den første bankdag derefter) i den første måned efter afgiftsperiodens udløb (for store virksomheder).

Midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen på skattekontoen

Folketinget har vedtaget midlertidigt at hæve beløbsgrænsen på skattekontoen fra 200.000 til 10 mio. kroner. Det betyder, at virksomheder nu kan vælge at have op til 10 mio. kroner stående på skattekontoen uden der sker udbetaling heraf. Den nye grænse skal gælde til og med den 30. november 2020, hvorefter grænsen igen vil være 200.000 kr. Uanset grænsen på 10 mio. kroner, kan virksomheden selv på skattekontoen regulere, hvilket beløb der skal gælde som beløbsgrænse, dog maksimalt 10 mio. kroner og tidligst fra den 25. marts 2020.

Lovforslaget er vedtaget for at afbøde de negative konsekvenser, der kan fremkomme ved fristudskydelsen af indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, da virksomheder der foretager en indbetaling til skattekontoen tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, vil få udbetalt det beløb, der bringer kreditsaldoen over beløbsgrænsen. Kreditsaldoen udgør det beløb, hvormed skatteforvaltningens krav på indbetalinger fra virksomheden er minde end virksomhedens krav på udbetalinger.

Ved at hæve beløbsgrænsen, har virksomheder mulighed for at indbetale indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms til skattekontoen, og derved undgå at betale de potentielt negative renter, der vil påløbe, såfremt virksomheden havde beløbet stående på en almindelig bankkonto frem til tidspunktet for indbetaling af A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Du er altid velkommen til at kontakte senioradvokat Inneke Padilla Wolthoorn eller Bird & Birds COVID-19 taskforce, der står klar til at hjælpe.


Seneste nyheder