Ny hjælpepakke vil blandt andet give mulighed for kompensation af op til 80% af virksomhedens faste dokumenterbare udgifter

Ny hjælpepakke vil blandt andet give mulighed for kompensation af op til 80 % af virksomhedens faste dokumenterbare udgifter

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en omfattende hjælpepakke, der skal holde hånden under danske virksomheder og dansk økonomi som følge af COVID-19-krisen. Hjælpepakken indebærer blandt andet en midlertidig kompensation af op til 80 % af virksomheders faste udgifter i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Kompensationen skal komme de virksomheder til hjælp, der er blevet påbudt fuldt lukket, eller som har oplevet, at deres forretningsgrundlag er midlertidigt forsvundet eller kraftig reduceret pga. COVID-19-krisen.

Midlertidig kompensation af virksomheders faste omkostninger

Hjælpepakken indeholder en lang række initiativer, men den mest interessante for virksomhederne er den midlertidige kompensation af virksomheders faste udgifter, hvilket indebærer, at udsatte virksomheder kan få kompensation for dokumenterbare fast udgifter for perioden. Dette ville f.eks. være lejeomkostninger, udgifter til uopsigelige kontrakter (f.eks. leasingudgifter) og renteudgifter.

Kompensationen er baseret på følgende principper:

 1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
 2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 %)
 3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 %
 4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
 6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 % af de faste udgifter

Andelen af de fast udgifter som en virksomhed kan få kompenseret er baseret på følgende trappe:

 • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
 • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
 • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %

Derudover vil virksomheder, der er blevet påbudt fuldt lukket, blive kompenseret med 100 % af deres faste udgifter i perioden.

For at en virksomhed kan få kompenseret sine udgifter, skal der sendes en revisorpåtegnet opgørelse til Erhvervsstyrelsen over følgende: i) virksomheden faste udgifter de tre foregående måneder og ii) den forventet omsætningsnedgang i perioden som følge af COVID-19. Derudover skal virksomheden bekræfte på tro og love, at omsætningen er faldet.

Grundet kravet om revisorpåtegnelse, og de udgifter, der udspringer heraf, er der lagt op til, at virksomhederne kan modtage 80 % i støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Efter fremsendelsen vil Erhvervsstyrelsen udbetale kompensationen hurtigst muligt. Det er hensigten, at kompensationen ved udgangen af perioden vil blive efterreguleret svarende til det faktiske omsætningstab, hvilket vil ske på baggrund af momsindberetninger.

Det er ikke muligt at ansøge om kompensation, hvis de fast udgifter udgør mindre end kr. 25.000 i perioden. Derudover kan der maksimalt opnås kompensation for kr. 60 mio. pr. virksomhed i perioden.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Foruden kompensationen af faste udgifter indebærer aftalen også en udvidelse af den statslige garantiordning for både små, mellemstore og større virksomheder. Formålet med tiltaget er at understøtte virksomhedernes likviditet, så virksomhederne har penge til at betale almindelige driftsudgifter.

For større virksomheder (med mere end 250 medarbejdere eller en omsætning på mere end EUR 50 mio.) bliver garantirammen forhøjet til kr. 25. mia. For små og mellemstore virksomheder bliver garantirammen forhøjet til kr. 17,5 mia.  med en tabsramme på kr. 5,4 mia., hvorved ordningen samlet set kan understøtte udlån på kr. 25 mia.

Andre initiativer som led i hjælpepakken

Derudover indebærer aftalen:

 • Kompensationsordning for selvstændige
 • -Øget adgang til eksportkredit
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne.
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden
 • -Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
 • -Øgede lånemulighede for elever og studerende

Link til Finansministeriets pressemeddelelse, samt den fulde aftale kan findes her.

Bird & Bird opfordrer alle, der har spørgsmål til ovenstående at tage kontakt til Head of Bird & Bird i Danmark, Casper Moltke-Leth, advokat Ted Rosenbaum eller advokatfuldmægtig Filip Kaas.

Hvis du har andre spørgsmål om COVID-19 og den nuværende situation, så kan du med fordel kontakte Bird & Bird's gratis hotline, hvor juridiske specialister sidder klar til at hjælpe dig. Du kan se, hvem du skal kontakte ved at følge dette link.

 

Seneste nyheder

Vis mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere
AI forordningen og compliance

AI-forordningen og compliance – hvem skal gøre hvad, og hvornår?

jun 10 2024

Læs mere
Nye krav om registrering

Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark

jun 04 2024

Læs mere