Ny ferielov aftalt!

Forslaget til en ny ferielov fremsat den 22. august 2017 er nu endeligt aftalt i Folketinget

Som beskrevet i vores tidligere nyhedsbreve udtalte EU-kommissionen tilbage i april 2015, at man anså den nuværende danske ferielov for at være i strid med EU-retlige regler, bl.a. på grund af forskydningen mellem optjening og afholdelse af ferien.

Et nedsat ferielovsudvalg kom derfor i august 2017 med et forslag til en ny ferielov, der den 31. oktober 2017 nu også er understøttet af en bred politisk aftale1

Ferielovsforslaget er aftalt som fremsat. Vi har tidligere skrevet om "vejen derhen" og om indholdet i den nye ferielov, som du således kan læse i vores tidligere nyhedsbreve. Disse kan findes via følgende links:

Det sidste nyhedsbrev beskriver det overordnede indhold af reglerne i den nye ferielov, som fremsat.

Hvornår træder den nye ferielov i kraft?

De nye regler træder i kraft i den 1. september 2020.

Grunden til den lange overgangsperiode er bl.a. også for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får mulighed for at indrette kollektive overenskomster i overensstemmelse med de nye ferieregler. Derudover søger man også at sikre, at der tages hensyn til, at alle lønmodtagere skal overgå til de nye optjeningsregler samtidig, så administrationen for arbejdsgiverne lettes og overgangen bliver så smidig som muligt.

Bird & Birds kommentarer

Bird & Bird vil holde øje med behandlingen af lovforslaget til den nye ferielov og kan rådgive herom, og overgangen hertil fra den nuværende ferielov.

Seneste nyheder