Udvalg skal nytænke feriesystemet i Danmark

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

09-2015

I en begrundet udtalelse fra EU-kommissionen fra den 27. april 2015 gjorde Kommissionen det klart, at den danske ferielov strider mod EU's arbejdstidsdirektiv. Den nye V-regering har derfor nu – som en konsekvens heraf – nedsat et udvalg, der skal nytænke feriesystemet og komme et forslag til en ny ferielov i Danmark.

Med den nugældende danske ferielov sikres det direktiv baserede krav om minimum 4 ugers ferie for alle lønmodtagere ikke for nyuddannede eller arbejdere fra andre EU-lande, der ikke har optjent ferie, når de bliver ansat. Dette indebærer, at disse medarbejdere risikerer at skulle vente op til 16 måneder med at få deres første betalte feriedag. EU-Kommissionen mener derfor, at de danske regler "er i strid med EU's grundlæggende sociale rettigheder om et mindstemål af årlig betalt ferie".

Som anført i vores tidligere nyhedsbrev - der kan læses her – fremkom EU-Kommissionen derfor i april 2015 med en kritik af det danske feriesystem. I første omgang havde man ikke fra danske side i sinde at ændre på ferieloven som følge heraf, men efter "fortsatte overvejelser og kontakt med arbejdsmarkedets parter" har den nye regering ved beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) besluttet, at tiden er inde til at få en helt ny ferielov.

V-regeringen nedsætter derfor nu et nyt ferielovsudvalg, der skal komme med konkrete forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne og enkel ferielov, som både er let at administrere, og som samtidig tager hensyn til Danmarks internationale forpligtelser. Udvalgets arbejde skal være afsluttet i efteråret 2016.

Udvalget sammensættes af repræsentanter fra arbejdsmarkeds parter og formand Børge Dahl, fhv. højesteretsdommer og fhv. formand for Højesteret og Arbejdsretten. Udvalget betjenes af et sekretariat med deltagelse fra Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet.

Bird & Bird vil løbende følge op på arbejdet i det nedsatte udvalg.