Den danske ferielov er i strid med EU-regler

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

05-2015

I en begrundet udtalelse fra EU-kommissionen fra den 27. april 2015 gør Kommissionen det klart, at den danske ferielov strider mod EU's arbejdstidsdirektiv. Regeringen har nu to måneder til at fortælle Kommissionen, hvordan vil "rette ind", og sker dette ikke, risikerer Danmark et søgsmål ved EU-retten.

Kommissionen varslede i september 2014 Danmark om sine bekymringer, der er baseret på en klage, hvori de påpegede et problem med den danske ferielov i forhold til EU's arbejdstidsdirektiv. Danmark svarede på denne henvendelse i november 2014, men Kommissionen fastholder ved den seneste udtalelse, at de danske ferieregler er i strid med EU-retten.

Ifølge EU's feriedirektiv skal medlemsstaterne sikre, at alle lønmodtagere har ret til mindst 4 ugers betalt ferie om året. Med den nugældende danske ferielov opfyldes dette krav ifølge Kommissionen ikke for lønmodtagere, der er nyuddannede eller arbejdere fra andre EU-lande, der ikke har optjent ferie, når de blive ansat, hvilket indebærer, at disse medarbejdere risikerer at skulle vente op til halvandet år med at få deres første betalte feriedag. Fra Kommissionen lyder det således, at de danske regler "er i strid med EU's grundlæggende sociale rettigheder om et mindstemål af årlig betalt ferie".

Ifølge kommissionen har man som lønmodtager ret til betalt ferie det første år, man arbejder. Ifølge de nugældende danske ferieregler har man dog først ret til ferie med løn i det ferieår, der følger efter første optjeningsår ligesom man kun har ret til fuld betalt ferie (5 uger), hvis man har arbejdet hele optjeningsåret forinden.

Ifølge Kommissionen får en ferie kun "sin fulde positive virkning", hvis den holdes inden for det år, hvor den er optjent. En sådan "model" vil betyde en markant ændring af hele det danske feriesystem, hvor reglerne i dag er skruet sådan sammen, at man optjener sin ferie i optjeningsåret, der løber fra januar til december (kalenderåret), og så bruger man sin optjente ferie fra den efterfølgende 1. maj til 30. april året efter (ferieåret).

En ændring af det danske feriepengesystem vil give lønmodtagerne styrkede rettigheder, men på den anden side vil arbejdsgiverne miste milliarder i likviditet. Det lader derfor ikke til, at den danske regering vil bøje sig lige med det samme. Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har da også udtalt, at han ikke enig med EU-Kommissionen, men vil nu gå i en dialog med Kommissionen.

Bird & Bird vil følge udviklingen i sagen tæt.