Ny ferielov endelig på vej!

Ferielovudvalget nedsat under Beskæftigelsesministeriet er den 22. august 2017 kommet med en ny betænkning indeholdende et forslag til en ny ferielov, der bl.a. indebærer såkaldt samtidighedsferie.

Som beskrevet i vores tidligere nyhedsbreve udtalte EU-kommissionen tilbage i april 2015, at man anså den danske ferielov for at være i strid med EU-retlige regler, bl.a. på grund af forskydningen mellem optjening og afholdelse af ferien. På den baggrund nedsatte regeringen et ferielovsudvalg, der skulle undersøge muligheder for og omstændighederne ved en ny dansk ferielov. Ferielovsudvalget er nu – efter længere tids forsinkelse – kommet et forslag til en ny ferielov.

De tidligere nyhedsbreve kan læses her og her.

Hovedelementet i forslaget, og baggrunden for at arbejdet blev iværksat, er indførelsen af såkaldt samtidighedsferie. Samtidighedsferie indebærer, at lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes. Alle lønmodtagere vil med forslaget have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.

Konkret anbefaler ferielovsudvalget, at ferien optjenes over en periode på 12 måneder fra den 1. september – 31. august (ferieåret), men at lønmodtagerne har mulighed for at afholde ferien over en 16 måneders periode fra den 1. september – 31. december (ferieafholdelsesperioden). Dermed er afholdelsesperioden fire måneder længere end optjeningsperioden, hvilket giver øget fleksibilitet til at afholde ferien.

Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangs-ordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieord-ning sker så smidigt som muligt. Udvalget anbefaler i denne forbindelse, at ferie, der er optjent i det seneste år forud for den nye ferielovs ikrafttræden, "indefryses", hvilket indebærer, at ferien ikke kan afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Hvornår træder den nye ferieordning i kraft?

Nu indledes de politiske forhandlinger om en ny ferielov, og regeringen forventes på baggrund af betænkningen at sende et lovforslag til en ny ferielov i høring, hvorefter de politiske forhandlinger om den nye ferielov vil blive indledt.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil de nye regler træde i kraft i september 2020.

Grunden til den lange overgangsperiode er bl.a. også for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får mulighed for at indrette kollektive overenskomster i overensstemmelse med de nye ferieregler. Derudover søger man også at sikre, at der tages hensyn til, at alle lønmodtagere skal overgå til de nye optjeningsregler samtidig, så administrationen for arbejdsgiverne lettes.

Bird & Birds kommentarer

Bird & Bird vil følge processen løbende og informere, når der kommer nyt om den nye ferielov og vedtagelsen heraf.

Seneste nyheder