Forbrugerretssager

I et forbrugermiljø med øget lovgivningsmæssig kontrol og større forbrugeraktivisme er det ikke overraskende, at lovgiverne har forsøgt at indføre mekanismer, der giver forbrugerne direkte erstatning ved lovbrud, der berører dem. Vi har ekspertisen, og hvad endnu vigtigere er, erfaringen til at vejlede jeres virksomhed, når den står over for forbrugerkrav.

Forbrugerklagesager er ikke noget nyt. Vores procesadvokater har i årevis forsvaret virksomheder mod krav, der udspringer af B2C-kontrakter, markedsføringsklager og spørgsmål om databeskyttelse. Men frekvensen af anlagte sager, og den form, kravene i stigende grad antager, er ved at ændre sig.  Kollektive søgsmål er en særdeles reel trussel for firmaer, der driver virksomhed i EU og Storbritannien, og dette kan ændre dynamikken i retssager betydeligt. 

Vores procesadvokater har været involveret i nogle af de mest højprofilerede gruppesøgsmål ved de britiske og europæiske domstole i de seneste år. Derfor bringer vi al den ekspertise og indsigt, vi har tilegnet os gennem disse erfaringer, i spil for at kunne yde jer knivskarp rådgivning om ikke alene kravenes juridiske faktum, men i særdeleshed om den strategiske tilgang til retstvisten. Vi har f.eks. en dyb forståelse for de sofistikerede taktikker, som de sagsøgte i gruppesøgsmål kan anvende på forskellige stadier af sagen, og som lægger pres på den unikke og ofte udfordrende dynamik, der findes i en gruppe af sagsøgere. Vores internationale netværk bestående af førsteklasses procesadvokater gør det muligt for os at håndtere gruppesøgsmål, der er enten grænseoverskridende eller involverer flere jurisdiktioner, helt gnidningsløst og med en fuldt koordineret indsats.

Titel

TwoBirds TV