Spory konsumenckie

W związku ze wzmożoną kontrolą regulacyjną oraz rosnącą aktywnością konsumentów w sieci, ustawodawcy szukają rozwiązań, które mogłyby bezpośrednio zabezpieczyć prawa konsumentów przed naruszeniami.

Nasi prawnicy mają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym obsługi roszczeń konsumenckich i wspierają klientów w prowadzeniu sporów występujących na tym tle.

Od lat prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie umów B2C, skarg dotyczących działań marketingowych oraz kwestii związanych z prywatnością danych. Do sądów trafia coraz więcej pozwów, a ich forma nieustannie się zmienia. Pozwy zbiorowe stanowią bardzo realne zagrożenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie UE oraz w Wielkiej Brytanii, co może znacząco zmienić dynamikę postępowań sądowych.

Nasi prawnicy procesowi doradzali przy najgłośniejszych pozwach zbiorowych toczących się przed sądami brytyjskimi i europejskimi. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy naszym klientom precyzyjne doradztwo w zakresie podstaw prawnych roszczeń, jak i strategicznego podejścia do sporu. Naszym celem jest opracowanie jak najlepszej taktyki obrony w pozwach zbiorowych na różnych etapach.

Zintegrowana współpraca najwyższej klasy specjalistów międzynarodowej sieci Bird & Bird umożliwia sukcesywną obsługę transgranicznych i wielojurysdykcyjnych pozwów zbiorowych w skoordynowany sposób.


Case studies

TwoBirds TV