Podsumowanie

Zapewniamy wsparcie zarówno dla lokalnych klientów, jak i europejskich i azjatyckich firm, które chcą wejść na rynek afrykański. Znamy specyfikę rynków tego regionu, dynamikę prowadzenia biznesu, występujące tam systemy prawne oraz towarzyszące im różnice kulturowe.

Posiadamy zarówno anglojęzycznych, jak i francuskojęzycznych prawników doświadczonych w pracy dla różnych sektorów gospodarki – w szczególności dla energetyki, górnictwa, telekomunikacji, IT, infrastruktury, lotnictwa i sektora finansowego. Doradzamy firmom z całego kontynentu, w tym m.in. z Beninu, Demokratycznej Republiki Konga, Ghany, Kenii, Nigerii, Rwandy, RPA oraz Zambii.

Reprezentujemy afrykańskie podmioty państwowe, publiczne i prywatne korporacje, instytucjonalnych oraz prywatnych inwestorów private equity. Dzięki znajomości sektora telekomunikacyjnego byliśmy partnerem rządów afrykańskich i organów regulacyjnych, które zleciły nam kompleksową analizę prawną wymagań ustawodawczych i struktur regulujących sektor telekomunikacji. Sprawa dotyczyła koncesji dla operatorów telefonii komórkowej na realizację projektów infrastrukturalnych (rozwój sieci szerokopasmowych).

Posiadamy znaczące doświadczenie w obszarze transakcji korporacyjnych na rynkach afrykańskich, wliczając: fuzje i przejęcia, sprzedaże aktywów, inwestycje typu joint venture, wprowadzanie akcji spółek do obrotu giełdowego, partnerstwo publiczno-prywatne, venture capital i inwestycje private equity. Mamy prawników specjalizujących się w rozwiązywaniu sporów i w postępowaniu arbitrażowym.

Zbudowaliśmy sieć afrykańskich ekspertów – prawników, inżynierów, ekonomistów i analityków. Nawiązaliśmy umowę o współpracy z Dakhlaoui Avocats w Tunezji. Ściśle współpracujemy z renomowanymi lokalnymi firmami w wielu jurysdykcjach na północ i południe od Sahary.