Ameryka Północna

Współpracujemy z wiodącymi kancelariami prawnymi w USA i Kanadzie. Silne kontakty pomagają nam zapewnić klientom sprawną obsługę i strategiczne doradztwo związane z wejściem na rynki Ameryki Północnej. Nasi klienci należą do 75 proc. wiodących na świecie firm z branży telekomunikacyjnej i technologicznej. Wielu z nich ma siedziby główne w Ameryce Północnej.

Prawnicy z biur w Europie i Azji oferują strategiczne doradztwo zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej, koordynując działania prowadzone w wielu jurysdykcjach.

Zapewniamy wsparcie dla klientów z sektora IT, telekomunikacji, life science, usług finansowych, energetyki, a także przemysłu kosmonautycznego i obrony w obszarze różnych specjalizacji:

  • rozwiązywanie sporów
  • transakcje korporacyjne
  • umowy handlowe
  • własność intelektualna
  • ochrona danych osobowych
  • zatrudnienie
  • prawo konkurencji

W 2018 roku otworzyliśmy biuro w San Francisco, aby zapewnić naszym Klientom w Stanach Zjednoczonych pełen zakres usług prawnych oraz doradztwa związanego ze sprawami z Europy, Azji, Australii i Bliskiego Wschodu.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej pracy w USA, prosimy o kontakt. Osoby kontaktowe: Stefano Silvestri lub Nick Aries (USA) i Jennifer Jones (Kanada).

TwoBirds TV