Japonia

Współpracowaliśmy z ponad 200 japońskimi korporacjami z wielu sektorów gospodarki, włączając motoryzację, lotnictwo, finanse, elektronikę, przemysł spożywczy, energetykę, farmację i IT.

Zbudowaliśmy silne relacje z najbardziej znanymi i wpływowymi firmami w Japonii. Współpracujemy również z wieloma japońskimi organizacjami biznesowymi, jak JCCI (Japońska Izba Gospodarczo-Przemysłowa), JPAA (Japońskie Stowarzyszenie Prawników Patentowych), JIPA (Japońskie Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej) oraz JETRO (Japońska Organizacja Handlu), niezależną japońską agencją rządową, utworzoną przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Więcej informacji o naszej praktyce w Japonii, lub o praktyce dotyczącej japońskich clientów poza Japonią, prosimy o kontakt z Alban KangMatthew LaightJustin Walkey lub Makiko Toyotome.

TwoBirds TV