Afryka

Mamy ponad dwadzieścia lat doświadczenia w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców w ponad czterdziestu krajach Afryki. Znamy specyfikę rynków tego regionu, dynamikę prowadzenia biznesu, występujące tam systemy prawne oraz towarzyszące im różnice kulturowe. 

Międzynarodowa grupa dedykowana do obsługi klientów na tym kontynencie w ramach sieci Bird & Bird, oferuje kompleksowe doradztwo i wspiera klientów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, w wielu złożonych transakcjach i sporach.

Nasi prawnicy będący ekspertami w różnych branżach, m.in. w energetyce, górnictwie, infrastrukturze, technologii i komunikacji, lotnictwie i obronności, handlu detalicznym i konsumenckim, life sciences i opiece zdrowotnej, w usługach finansowych i fintech, biegle władają językami, którymi można się porozumieć w tej części globu: angielskim, francuskim, portugalskim, hiszpańskim, kantońskim, mandaryńskim i arabskim.

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz afrykańskich podmiotów państwowych, międzynarodowych korporacji, a także inwestorów publicznych i prywatnych. Dzięki dogłębnej znajomości sektora telekomunikacyjnego wspieraliśmy wiele afrykańskich podmiotów i regulatorów państwowych podczas weryfikacji ram prawnych oraz zmian legislacyjnych i regulacyjnych w zakresie telekomunikacji, przyznawania licencji na telefonię komórkową, wdrażania projektów infrastruktury światłowodowej oraz strategii łączności szerokopasmowej.

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie transakcji korporacyjnych na rynkach afrykańskich, wliczając w to fuzje i przejęcia, sprzedaż aktywów, inwestycje typu joint venture, wprowadzanie akcji spółek do obrotu giełdowego, partnerstwo publiczno-prywatne, venture capital i inwestycje private equity. Nasi prawnicy mają doświadczenie w pracy przy znanych i zakrojonych na szeroką skalę transakcjach finansowania projektów w całej Afryce. Zespół prawa własności intelektualnej reprezentuje zarówno afrykańskich, jak i międzynarodowych klientów w sprawach dotyczących znaków towarowych i ochrony marek. Doradzamy w zakresie rozwiązywania sporów i arbitrażu, pomagając w uzyskaniu możliwych do wyegzekwowania środków zaradczych i ugód. Eksperci z naszego zespołu doradzają również w zakresie międzynarodowych umów handlowych, w tym dwustronnych umów inwestycyjnych.

W 2020 roku otworzyliśmy biuro w Casablance, które pełni strategiczną rolę we wsparciu klientów obecnych już w Afryce. Chociaż paryski zespół pracuje w Maroku już od dziesięcioleci, nowe biuro wzmacnia naszą pozycję i zaangażowanie w obsługę klientów w tym rejonie. W naszej działalności wspiera nas starannie wyselekcjonowana przez lata współpracy sieć lokalnych kancelarii prawnych, inżynierów, ekonomistów oraz analityków, we współpracy z którymi zapewniamy kompleksowe doradztwo na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu.

Pokaż więcej Pokaż mniej

TwoBirds TV