O mnie

Pracuję jako Senior Associate w praktyce rozwiązywania sporów.

Specjalizuję się w sporach gospodarczych i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa budowlanego, korporacyjnego i ubezpieczeniowego.

Zanim dołączyłem do Bird & Bird, przez ponad 5 lat doradzałem klientom w złożonych sprawach gospodarczych, korporacyjnych i zbiorowych.

Opracowuję i dostarczam optymalne prawnie i biznesowo rozwiązania dla klientów instytucjonalnych, zaangażowanych w postępowania przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji, zapewniając profesjonalne zastępstwo procesowe na wszystkich etapach tych postępowań. Za klucz do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sporu uważam dokładne zrozumienie potrzeb i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa mojego klienta i prawidłowy dobór argumentacji do specyfiki sprawy.

Klienci cenią mnie za responsywność, dbałość o istotne detale i elastyczność umożliwiającą sprostanie oczekiwaniom, co do budżetów i terminów przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii procesowych czy negocjowaniu i przygotowywaniu tekstów umów. Zapewniam klientom reprezentację w toku negocjacji, postępowań arbitrażowych i mediacji, korzystając m.in. z wiedzy i doświadczenia nabytych w toku intensywnego kursu na mediatora sądowego.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zdobywałem w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Dodatkowym obszarem moich zainteresowań są roszczenia związane z produktami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Aktualnie przygotowuję pracę doktorską z zakresu obligacji korporacyjnych. Jestem także autorem licznych artykułów i wystąpień na temat odpowiedzialności kontraktowej i postępowania cywilnego.
Prowadzone sprawy
  • Prowadzenie sporu na gruncie złożonej umowy sprzedaży akcji.
  • Reprezentacja czołowego dystrybutora energii elektrycznej w złożonym sporze na gruncie prawa energetycznego.
  • Doradztwo na rzecz lidera branży ubezpieczeniowej w krajowych i międzynarodowych sporach dotyczących gwarancji zabezpieczających umowy o roboty budowlane.
  • Reprezentacja grupy ponad 50 inwestorów w postępowaniu przygotowawczym przeciwko emitentom obligacji korporacyjnych.
  • Doradztwo na rzecz czołowego przedsiębiorstwa transportowego w sporze z ubezpieczycielem dotyczącym odszkodowania za kradzież.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Warszawski, Prawo
  • Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida, Center for American Law Studies
  • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia: Negocjacje, Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów
  • Akademia Leona Koźmińskiego, Stacjonarne Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Między Prawem a Gospodarką

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Cytaty z rankingów

'Dominik Hincz is a lawyer I know I can always depend on. His legal knowledge, professionalism and drive are what make him the outstanding lawyer that he is. Dominik is always quick to identify the best solutions and react accordingly. His answers to my questions and requests are swift, clear and well-thought through, and the quality of legal products he delivers is impressively high.'

The Legal 500 EMEA 2022

'Dominik Hincz is our #1 attorney. His highly professional attitude and responsiveness allow him to provide us with the top quality legal advice and representation based on an excellent substantive preparation, thorough analysis and peace of mind during negotiation and court hearings.'

The Legal 500 EMEA 2022

'Dominik Hincz is a lawyer I know I can always depend on. His legal knowledge, professionalism and drive are what make him the outstanding lawyer that he is. Dominik is always quick to identify the best solutions and react accordingly. His answers to my questions and requests are swift, clear and well-thought through, and the quality of legal products he delivers is impressively high.'

The Legal 500 EMEA 2021

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności firmowe

TwoBirds TV