Pracuję jako Associate w praktyce rozwiązywania sporów.

Specjalizuję się w sporach gospodarczych i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa budowlanego, korporacyjnego i ubezpieczeniowego.

Zanim dołączyłem do Bird & Bird, przez ponad 5 lat doradzałem klientom w złożonych sprawach gospodarczych, korporacyjnych i zbiorowych.

Opracowuję i dostarczam optymalne prawnie i biznesowo rozwiązania dla klientów instytucjonalnych, zaangażowanych w postępowania przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji, zapewniając profesjonalne zastępstwo procesowe na wszystkich etapach tych postępowań. Za klucz do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sporu uważam dokładne zrozumienie potrzeb i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa mojego klienta i prawidłowy dobór argumentacji do specyfiki sprawy.

Klienci cenią mnie za responsywność, dbałość o istotne detale i elastyczność umożliwiającą sprostanie oczekiwaniom, co do budżetów i terminów przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii procesowych czy negocjowaniu i przygotowywaniu tekstów umów. Zapewniam klientom reprezentację w toku negocjacji, postępowań arbitrażowych i mediacji, korzystając m.in. z wiedzy i doświadczenia nabytych w toku intensywnego kursu na mediatora sądowego.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zdobywałem w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Dodatkowym obszarem moich zainteresowań są roszczenia związane z produktami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Aktualnie przygotowuję pracę doktorską z zakresu obligacji korporacyjnych. Jestem także autorem licznych artykułów i wystąpień na temat odpowiedzialności kontraktowej i postępowania cywilnego.

  • Prowadzenie sporu na gruncie złożonej umowy sprzedaży akcji.
  • Reprezentacja czołowego dystrybutora energii elektrycznej w złożonym sporze na gruncie prawa energetycznego.
  • Doradztwo na rzecz lidera branży ubezpieczeniowej w krajowych i międzynarodowych sporach dotyczących gwarancji zabezpieczających umowy o roboty budowlane.
  • Reprezentacja grupy ponad 50 inwestorów w postępowaniu przygotowawczym przeciwko emitentom obligacji korporacyjnych.
  • Doradztwo na rzecz czołowego przedsiębiorstwa transportowego w sporze z ubezpieczycielem dotyczącym odszkodowania za kradzież.
Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo
  • Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida, Center for American Law Studies
  • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia: Negocjacje, Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów
  • Akademia Leona Koźmińskiego, Stacjonarne Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Między Prawem a Gospodarką
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie