Digital Services Act (Akt o Usługach Cyfrowych) już obowiązuje

Od 17 lutego br. obowiązuje w całości tzw. Digital Services Act („DSA”), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

DSA wprowadza nowe obowiązki dla dostawców usług pośrednich, a więc m.in. dostawców hostingu, w tym platform internetowych oraz internetowych platform handlowych typu marketplace.

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy wdrażającej DSA w Polsce. Ustawa wyznaczy organy odpowiedzialne za DSA w Polsce, tj. krajowego koordynatora ds. usług cyfrowych – prawdopodobnie Prezesa UKE - oraz inne organy właściwe (prawdopodobnie UOKiK) oraz określi zakres ich właściwości.

Kogo dotyczy DSA?

DSA nie ogranicza się do bardzo dużych platform internetowych (tzw. VLOP).

Przepisy DSA będą miały zastosowanie w szczególności do:

 • internetowych platform handlowych typu marketplace,
 • sieci społecznościowych,
 • platform udostępniania treści,
 • sklepów z aplikacjami,
 • internetowych platform podróży i zakwaterowania,
 • sklepów internetowych, jeśli publikują opinie kupujących o towarach lub/i usługach.

Co istotne, mali i mikroprzesiębiorcy mogą korzystać z wyłączeń niektórych obowiązków DSA.

W praktyce, zmiany wynikające z DSA mogą oznaczać konieczność, m.in.:

 • dostosowania regulaminów do nowych wymogów w zakresie zasad moderowania treści użytkowników i spełnienia obowiązków informacyjnych określonych DSA oraz wdrożenia odpowiednich procedur,
 • wdrożenia tzw. mechanizmu zgłaszania treści nielegalnych „notice & action”,
 • weryfikacji, czy interfejs platformy internetowej jest wolny od zwodnicznych praktyk „dark patterns”,
 • wyznaczenia punktu kontaktowego dla użytkowników i organów,
 • w przypadku platform typu marketplace, dodatkowo wdrożenia procedury „know your customer” oraz dostosowania systemów rankingów do nowych zasad.

Jakie kary przewiduje DSA?

Za niewypełnienie obowiązków z DSA grozi kara pieniężna do 6% rocznego światowego obrotu. Natomiast za brak współdziałania z organem kontrolnym w zakresie DSA może to być do 1% rocznego dochodu lub światowego obrotu.

Oprócz tego, organ będzie mógł, np. zakazywać stosowania danej praktyki lub nakazać określonego działania podobnie, jak to mogą obecnie robić UOKiK lub PUODO.

W czym możemy Państwu pomóc?

W przypadku tej regulacji kluczowe jest ustalenie, czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do Państwa organizacji. Jeśli na przykład udostępniają Państwo opinie użytkowników o produktach lub usługach, to jest realne ryzyko, że będą Państwo podlegać pod DSA.

Oferujemy pomoc na wszystkich etapach wdrożenia DSA, zaczynając od weryfikacji czy przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do danej działalności i w jakim zakresie. Przeprowadzamy mapowanie obszarów, które wymagają dostosowania, dostosowujemy regulaminy/procedury do wymogów DSA oraz prowadzimy szkolenia dla pracowników dotyczące nowych zasad moderowania treściami użytkowników. Przeprowadzamy również audyt powdrożeniowy.

Zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze

Więcej

Zakres zmian wprowadzonych pakietem MiFID III i MiFIR II

maj 13 2024

Więcej

Parlament uchwalił ustawę o dostępności produktów i usług

3 min maj 06 2024

Więcej

Projekt nowelizacji specustawy dotyczący obywateli Ukrainy w Polsce jest już dostępny

3 minutes kwi 15 2024

Więcej