O mnie

Jestem partnerem w praktyce własności intelektualnej. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z handlem elektronicznym, własnością intelektualną i transformacją cyfrową.

Doradzam na rzecz klientów od 2006 roku w kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, modelami biznesowymi handlu elektronicznego oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, a także w sprawach związanych z prawem konsumenckim, ochroną danych, prawem reklamy i prawem umów.

Wspieram klientów w złożonych projektach e-commerce, zgodności ich modeli biznesowych z prawem, sporach sądowych i postępowaniach przed UODO, UOKiK, UPRP oraz EUIPO, a także w procesach due diligence i tworzeniu strategii zarządzania własnością intelektualną.

Doradzam w sprawach o naruszenie prawa w Internecie, w tym w głośnych sprawach z zakresu odpowiedzialności platform internetowych za użytkowników. Reprezentuję firmy w postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.

Doradzam głównym graczom na rynku oraz startupom internetowym w kwestiach zgodności ich modeli biznesowych z prawem.

Regularnie występuję na konferencjach poświęconych zagadnieniom związanym z handlem elektronicznym, własnością intelektualną i nowymi technologiami.

Rankingi prawnicze wskazują mnie, jako wiodącego eksperta w zakresie prawa własności intelektualnej.
Doświadczenie
  • Doradzam wiodącej platformie internetowej w zakresie zgodności jej działalności z przepisami o handlu elektronicznym i prawem autorskim.
  • Doradzałem wiodącemu zagranicznemu sprzedawcy internetowemu w zakresie wejścia na rynki UE, w szczególności w zakresie zgodności z przepisami unijnymi o handlu elektronicznym, a także wiodącemu dostawcy usług finansowych w zakresie zgodności z przepisami unijnymi o handlu elektronicznym.
  • Doradzałem liderowi rynku sprzedaży mebli we wdrożeniu projektu cyfrowej transformacji biznesu. Nasz zespół ściśle współpracował z zespołem klienta od wczesnej fazy projektowej do etapu wejścia pomysłów w życie.
  • Doradzałem i zarządzałem projektem wdrożenia RODO w ośmiu jurysdykcjach dla globalnego producenta podzespołów z branży motoryzacyjnej. Prowadziłem też projekt w tym zakresie dla dostawcy giełdy opcji i transakcji terminowych w bitcoin.
Prowadzone sprawy
  • Reprezentuję jedną z największych platform internetowych w Polsce w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności operatora za naruszenia prawa przez użytkowników. Te sprawy mają charakter precedensowy, a ich wynik będzie miał ogromne znaczenie dla odpowiedzialności pośredników internetowych w Polsce.
  • Reprezentowałem globalnego dostawcę systemów dostępu warunkowego w wielu sprawach karnych przeciwko hackerom.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwesytet Warszawski, Prawo
  • Kings' College London, Postgraduate Diploma in UK, EU and US Copyright Law.

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Cytaty z rankingów

'Pawel Lipski has a great understanding of what details are actually needed in written statements and also in oral hearings. He has a great overview over the different relevant legal provisions. He also engages his associates in the client work where appropriate'

Legal 500 EMEA 2020

Paweł Lipski is notably active on the e-commerce side, including licensing issues and related disputes.

Chambers Global 2021

Clients highlight his innovative style, one extolling his offer of 'creativity and individual approach to a problem.'

Chambers Global 2020

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności firmowe

TwoBirds TV