Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej

25 listopada 2020

9:00 GMT +2

Online

Wydarzenie skierowane jest do wszelkich podmiotów biorących udział w projektach infrastrukturalnych, realizowanych na podstawie kontraktów budowlanych.

Marcin Świerżewski oraz Michał Prochwicz z zespołu prawa nieruchomości opowiedzą o odpowiedzialności za roszczenia podwykonawcy w procesie budowlanym.

Izabela Staniszewska - Brzózek z praktyki prawa komercyjnego wystąpi z prelekcją „Upadłość wykonawcy – i co dalej?”.

Bartłomiej Niewczas i Dominik Hincz z zespołu rozwiązywania sporów przedstawią sposoby na odstąpienie od umowy o roboty budowlane oraz opowiedzą o ich skutkach.

Więcej informacji na stronie organizatora >>