Info

Teea on erikoistunut työoikeuteen ja on myös arvostettu ympäristöjuridiikan asiantuntija

Teea toimii asianajajana Helsingin toimistossamme. Hän on erikoistunut työoikeuteen, riitojen ratkaisuun sekä ympäristöoikeuteen.

Teea on Työoikeusryhmän jäsen ja hoitaa laaja-alaisesti kaikkia työ- ja virkasuhteisiin liittyviä asioita, mukaan lukien työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimukset, työsuhteen ehtomuutokset, työ- ja toimisuhteen päättymiseen liittyvät asiat, työehtosopimuksiin, liikkeen luovutuksiin ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvä neuvonta, yhteistoimintamenettelyt sekä yritysjärjestelyt. Teealla on runsaasti kokemusta riitojen ratkaisusta ja oikeudenkäynneistä.

Teea valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 2006 ja on Suomen asianajajaliiton jäsen. Hän on suorittanut myös ympäristöoikeuden, ympäristötieteiden sekä biologian opintoja. Teea toimii Suomen asianajajaliiton ympäristöoikeuden asiantuntijaryhmässä ja on aiemmin työskennellyt Suomen ympäristöministeriössä.

Uutiset ja tapahtumat
Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti