Työoikeus

Työoikeusryhmämme avustaa laajasti asiakkaita usealla eri toimiallla. Avustamme kaikissa kansalliseen ja kansainväliseen työoikeuteen liittyvissä asioissa sekä niihin liittyvissä vaatimuksissa.

Autamme löytämään oikeat välineet ja toimintatavat, joiden avulla asiakkaamme pystyvät toteuttamaan toimintaansa tiheästi muuttuvan ja usein monimutkaisen lainsäädännön piirissä. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme tehokkaassa riskinhallinnassa, haastavien muutosprosessien läpiviemisessä sekä keskeisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä tarjoamalla niihin huolellisesti harkittuja, täsmällisiä sekä parhaita mahdollisialiiketoimintalähtöisiä ratkaisuja.

Toimintamme lähtökohtana on osakkaan aktiivinen osallistuminen asiakastyöhön, selkeä kommunikaatio sekä perehtyminen asiakkaan yksilöllisiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Palvelumme eivät rajoitu ainoastaan yksittäisten juridisten kysymysten vastaamiseen vaan ne kattavat aina myös asiakkaan liiketoimintatarpeisiin mukautuvat, juridisesti huolella harkitut strategiat.

Asiantuntijapalvelumme kattavat muun muassa:

  • yleiset työoikeudelliset ohjeistukset ja asiakirjat työnantajille, mukaan lukien varoitus- ja kurinpitomenettelyt, konsultointisopimukset, kirjalliset työ- ja johtajasopimukset ja henkilöstön käsikirjat
  • neuvonnan päättämismistilanteisiin , työmarkkina- ja työehtosopimusasioihin, liiketoimintaa suojaavien rajoitussopimusten, kuten kilpailukielto- ja salassapitosopimusten, tekemiseen ja laatimiseen
  • avustamisen sopimusneuvotteluissa työnantajan palkatessa tai päättäessä työntekijöiden työsuhteita
  • tuomioistuinten oikeussuojakeinot, kuten esimerkiksi liiketoiminnan suojaamiseksi haettavat turvaamistoimenpiteet
  • kansallisista ja kansainvälisistä yritysjärjestelyistä ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä, mukaan lukien ulkoistuksista johtuvien työoikeuskysymysten hoitaminen
  • työsuhteisiin liittyvien vaatimusten käsittely yleis- ja erikoistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä

Ryhmän vetäjinä toimivat: Ian Hunter ja Benjamine Fiedler. Suomen toimistossa ryhmää vetää Maisa Nikkola.

Näytä enemmän Näytä vähemmän

Yritystarina

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä

Uutiset