Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022 ja se antaa ensimmäistä kertaa yhtä suuret vanhempainpäivärahakiintiöt molemmille vanhemmille. Uudistuksen tavoitteet ovat kahdenlaisia: Ensinnäkin perhevapaat ja vastuu lapsenhoidosta halutaan jakaa tasaisemmin vanhempien kesken, ja toiseksi äidit halutaan saada palaamaan työmarkkinoille nykyistä nopeammin. Uudistuksessa ravistellaan nykyistä sääntelyä perhevapaiden osalta ja muutoksen myötä monimuotoiset perhetilanteet halutaan huomioida paremmin.

Uudistuksen tultua voimaan kummallakin vanhemmalla on oikeus 160 vanhempainrahapäivään, joista enintään 63 päivää voidaan siirtää toiselle vanhemmalle. Erillisistä äitiys- ja isyysrahoista siis luovuttiin. Uutena asiana perhevapaauudistuksen myötä tuli myös raskausraha, jota maksetaan 40 arkipäivää ennen synnytystä tai sen jälkeen. Raskausrahakauden voi aloittaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Uudistuksessa ansiosidonnaisten päivärahapäivien lukumäärä kasvaa siis yhteensä 43 päivällä mutta käytännössä tämä edellyttää, että vanhempainrahakausi jaetaan perheissä aiempaa tasaisemmin. Lisäksi uuden sääntelyn myötä kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta muun muassa vanhemman sukupuolesta. Vanhempainpäivärahakauden jälkeen alkavaan kotihoidon tukeen ei sen sijaan tehty tässä yhteydessä muutoksia.

Perhevapaauudistus tulee suurella todennäköisyydellä huomioiduksi myös työehtosopimusneuvottelukierroksilla, koska edellä mainittujen päivärahaoikeuksien ohella mahdollinen työnantajan palkanmaksuvelvollisuus perhevapaiden aikana perustuu pääosin työehtosopimuksiin, jotka tulee luonnollisesti synkronoida vastaamaan perhevapaauudistusta. Myös työnantajayhtiöiden sisäiset ohjeistukset ja politiikat koskien perhevapaita tai vaikkapa bonusoikeuksia perhevapaiden osalta kannattaa päivittää ajan tasalle.

 

Ajankohtaista

Lue lisää
DORA-asetuksen mukaan lopullisen vastuun finanssiyhteisöjen TVT-riskeistä kantavat 2025 alkaen yhteisöjen ylimmät hallintoelimet, eli käytännössä hallitukset. Kaikkien finanssiyhteisöjen tai finanssialalle TVT-palveluita tarjoavien yhtiöiden olisi syytä ryhtyä arvioimaan DORAn vaikutuksia strategiaan, prosesseihin ja toimintaan yleisesti. Aivan kuten GDPR meille opetti, tarvittavat muutokset eivät tule nimittäin syntymään yhdessä yössä.

Aloita DORAan valmistautuminen viimeistään nyt!

toukok. 22 2024

Lue lisää
Vuonna 2023 hyväksytty uusi rakentamislaki on herättänyt paljon keskustelua keskeisistä vastuukysymyksistä ja sopimuskäytänteistä rakennushankkeissa. Petteri Orpon hallituksen esittämässä korjaussarjassa pyritään selkeyttämään vastuunjakoa eri osapuolten välillä.

Onnistuuko uuden rakentamislain korjaussarja tavoitteessaan?

helmik. 28 2024

Lue lisää

Tekoälyn kouluttaminen ja tekijänoikeus: miten uusi tekijänoikeuslaki suhtautuu tekoälysovellusten kouluttamiseen tekijänoikeuksin suojatuilla teoksilla?

toukok. 08 2023

Lue lisää