Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022 ja se antaa ensimmäistä kertaa yhtä suuret vanhempainpäivärahakiintiöt molemmille vanhemmille. Uudistuksen tavoitteet ovat kahdenlaisia: Ensinnäkin perhevapaat ja vastuu lapsenhoidosta halutaan jakaa tasaisemmin vanhempien kesken, ja toiseksi äidit halutaan saada palaamaan työmarkkinoille nykyistä nopeammin. Uudistuksessa ravistellaan nykyistä sääntelyä perhevapaiden osalta ja muutoksen myötä monimuotoiset perhetilanteet halutaan huomioida paremmin.

Uudistuksen tultua voimaan kummallakin vanhemmalla on oikeus 160 vanhempainrahapäivään, joista enintään 63 päivää voidaan siirtää toiselle vanhemmalle. Erillisistä äitiys- ja isyysrahoista siis luovuttiin. Uutena asiana perhevapaauudistuksen myötä tuli myös raskausraha, jota maksetaan 40 arkipäivää ennen synnytystä tai sen jälkeen. Raskausrahakauden voi aloittaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Uudistuksessa ansiosidonnaisten päivärahapäivien lukumäärä kasvaa siis yhteensä 43 päivällä mutta käytännössä tämä edellyttää, että vanhempainrahakausi jaetaan perheissä aiempaa tasaisemmin. Lisäksi uuden sääntelyn myötä kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta muun muassa vanhemman sukupuolesta. Vanhempainpäivärahakauden jälkeen alkavaan kotihoidon tukeen ei sen sijaan tehty tässä yhteydessä muutoksia.

Perhevapaauudistus tulee suurella todennäköisyydellä huomioiduksi myös työehtosopimusneuvottelukierroksilla, koska edellä mainittujen päivärahaoikeuksien ohella mahdollinen työnantajan palkanmaksuvelvollisuus perhevapaiden aikana perustuu pääosin työehtosopimuksiin, jotka tulee luonnollisesti synkronoida vastaamaan perhevapaauudistusta. Myös työnantajayhtiöiden sisäiset ohjeistukset ja politiikat koskien perhevapaita tai vaikkapa bonusoikeuksia perhevapaiden osalta kannattaa päivittää ajan tasalle.

 

Ajankohtaista

Lue lisää

Tekoälyn kouluttaminen ja tekijänoikeus: miten uusi tekijänoikeuslaki suhtautuu tekoälysovellusten kouluttamiseen tekijänoikeuksin suojatuilla teoksilla?

toukokuuta 08 2023

Lue lisää

Ulkomaisten sijoitusrahastojen verotus – Onko Suomen verotuskäytäntö viimeinkin linjassa pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa?

huhtikuuta 05 2023

Lue lisää

KHO selvensi oma-aloitteisen verotuksen sanktiomaksuja - tarkastelussa myöhästymismaksu

maaliskuuta 21 2023

Lue lisää