Automotive

Oversigt

Vores internationale automotive-gruppe samarbejder med en række aktører inden for både den danske og internationale bilindustri, herunder bilproducenter, importører og forhandlere samt leverandører af produktionsdele og anlægsaktiver, logistikselskaber og investorer. Vores engagement i denne sektor omfatter hele motorkøretøjets levetid fra dets udformning til serieproduktion, distribution og endelig bortskaffelse.

Vi bistår vores klienter inden for blandt andet følgende områder:

 •  garantier
 •  import- og eksportkontrol
 •  produktsikkerhed og –ansvar
 •  teknologi og IT-retlige aspekter
 •  enhver form for tilbagekaldelse
 •  finansierings- og investeringsmuligheder
 •  miljøanliggender, såsom bæredygtighed, grøn forsyningspolitik og elektromobilitet

Med Bird & Birds fokus på nye teknologier står vi stærkt i forhold til rådgivning om teknologiske anliggender, som i stigende omfang spiller en central rolle for bilindustrien.

Derudover har vi erfaring med:

 •  rådgivning om de særlige, danske regler om konsignation (ejendomsforbehold)
 •  kommercielle aftaler vedrørende transport og opbevaring af fabriksnye
 •  udarbejdelse af IT-kontrakter vedrørende levering, drift med videre
 •  typegodkendelser, produktsikkerhed, udstyr og indretning af motorkøretøjer
 •  markedsføringslovens regler og bekendtgørelser med særlig betydning for markedsføring og afsætning af nye motorkøretøjer
 •  de særlige regler i købeloven om ophævelse, afhjælpning og omlevering

Kontaktperson i Danmark er advokat og partner Nis Peter Dall.

Leder af gruppen: Christian Kessel i Frankfurt.

Seneste highlights

Nyheder og Events