Motoryzacja

Doradzamy producentom (OEM), dostawcom części i komponentów motoryzacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem dostawców na poziomie Tier 1 i Tier 2 w łańcuchu dostaw), dystrybutorom i dealerom pojazdów, a także  firmom logistycznym i inwestorom. Wspieramy dostawców części (na każdym etapie łańcucha dostaw) w pełnym cyklu życia projektów motoryzacyjnych, w tym pojazdów – od projektu koncepcyjnego, przez produkcję seryjną, sprzedaż, dystrybucję oraz utylizację. Nasze usługi oparte są na gruntownej znajomości przemysłu motoryzacyjnego. Rozumiemy dynamikę tego rynku, a także relacje biznesowe, które ją napędzają.

Wspieramy klientów w:

  • sporach gwarancyjnych
  • kontrolach importowych i eksportowych
  • zakresie bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności
  • nowych projektach i technologii (autonomus driving, e-mobility, car-sharing)
  • wszelkich formach wycofania produktu z rynku i działaniach terenowych
  • możliwościach finansowania i inwestycji
  • ochronie środowiska, w tym zrównoważonym rozwoju, ekologicznych zasadach zaopatrzenia i elektromobilności
  • umowach handlowych, np. umowy dostawy części i prototypów, umowy w zakresie logistyki i dystrybucji
  • sporządzaniu oraz ocenie wzorców umów stosowanych przez producentów OEM oraz dostawców Tier 1 i Tier 2 w łańcuchu dostaw, w tym w ocenie klauzul gwarancyjnych i klauzul zwalniających z odpowiedzialności
  • prawie konkurencji, w szczególności w związku z kontrolą koncentracji, kartelami oraz postępowaniami wyjaśniającymi przed prezesem UOKiK

Jako firma prawnicza skoncentrowana na nowoczesnych technologiach mamy szczególne kompetencje do wspierania innowacyjnych przedsięwzięć w motoryzacji w tym zwłaszcza projektów związanych z upowszechnieniem i seryjną produkcją pojazdów autonomicznych, elektromobilnością, usługami opartymi o car-sharing oraz łącznością i wymianą danych pomiędzy pojazdami samochodowymi.

TwoBirds TV

Aktualności firmowe

Więcej

News

Nowelizacja przepisów: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

sie 19 2019

Więcej