Skærpede krav til outsourcing i den finansielle sektor - hvordan bliver man compliant?

 Annette Printz Nielsen

04-2020

Skærpede krav til outsourcing i den finansielle sektor - hvordan bliver man compliant?

Den nye outsourcingbekendtgørelse for kreditinstitutter mv. – som forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 - indeholder skærpede krav til virksomheders governance samt til nye og eksisterende outsourcingaftaler.

Outsourcing Guide

Bird & Birds outsourcing guide giver et overblik over de krav, som medfører behov for konkrete ændringer i relation til omfattede virksomheders governance og outsourcingaftaler. Guiden kan findes her i en dansk version og engelsk version.     

Baggrund

Finanstilsynet sendte den 17. februar 2020 bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. (Outsourcingbekendtgørelsen) i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 og vil erstatte den gældende bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder nr. 1304 af den 25. november 2010. Outsourcingbekendtgørelsen implementer den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) Outsourcing Guidelines, som trådte i kraft i september 2019.

Outsourcingbekendtgørelsen indeholder en række ændringer og nye krav til pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, sparevirksomheder, fælles datacentraler, operatører af regulerede markeder, e-pengeinstitutter, betalingsinstitutter og Danmarks Skibskredit A/S.

Outsourcingbekendtgørelsen er ikke endelig vedtaget, men da den i høj grad er baseret på EBAs Outsourcing Guidelines, forventer vi ikke, at der forud for vedtagelsen vil blive foretaget væsentlige ændringer til de overordnede krav. Da de nye krav forventeligt træder i kraft allerede den 1. juli 2020 bør omfattende virksomheder – selvom Outsourcingbekendtgørelsen ikke er trådt i kraft – allerede nu påbegynde implementeringen af reglerne, hvis målet er at være compliant den 1. juli 2020.