Ændring af selskabsloven vedtaget

05-2018

Den 17. maj 2018 vedtog Folketinget lovforslag (L185) om ændring af selskabsloven, som blandt andet omfatter nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber og gør registrering af et selskabs reelle ejere til en betingelse for at stifte et nyt selskab.

Formålet med loven er at forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark og gøre Danmark mere konkurrencedygtige i forhold til de øvrige EU-lande. De nye regler tager afsæt i aftalen om erhvervs- og vækstinitiativer af 12. november 2017, som skal styrke grundlaget for den fremtidige vækst i Danmark. Aftalen indeholder i alt 35 initiativer, herunder ændringer af selskabsloven.

Den nye lov træder i kraft den 1. juli 2018.

De vigtigste ændringer i loven er:

  • at aktieselskabers kapitalkrav nedsættes fra 500.000 kr. til 400.000 kr.,
  • at det nu er en betingelse for stiftelse af et nyetableret selskab, at der senest samtidig med stiftelsen sker registrering af selskabets reelle ejere,
  • at Erhvervsstyrelsen nu får mulighed for at tvangsopløse selskaber, som er omfattet af pligten til at registrere reelle ejere, men som trods pligten ikke har registreret reelle ejere,
  • at alle typer af virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A.) får mulighed for direkte at kunne omdannes til et aktieselskab,
  • at det nu fremgår direkte af selskabslovens ordlyd, at man kan omdanne et iværksætterselskab til et anpartsselskab ved apportindskud, såfremt beslutningen om kapitalforhøjelsen ved apportindskud træffes samtidig med beslutningen om registrering. Derudover er apportindskud af andre værdier end kontanter ikke muligt iværksætterselskaber.

> Læs mere om de vigtigste ændringer i loven