Registreringsfristen for indberetning af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er udløbet

12-2017

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events 

Fredag den 1. december 2017 udløb fristen for registrering af reelle ejere. Her får du et kort overblik over konsekvenserne for manglende registrering, og hvornår en virksomhed er registreringspligtig.

Hvad har manglende registrering af konsekvenser?

Manglende registrering af virksomhedens reelle ejere kan medføre bødestraf. Bødeniveauet er endnu ikke blevet offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.

Er det muligt at foretage registreringen efter den 1. december 2017?

Det korte svar er: JA!

Bird & Bird anbefaler derfor, at virksomheder, som er stiftet før den 23. maj 2017, og som endnu ikke har foretaget den nødvendige indberetning, får registreringen på plads hurtigst muligt.

Hvornår er en virksomhed forpligtet til at registrere sine reelle ejere?

Helt overordnet kan registreringen udmønte sig i tre forskellige scenarier:

  1. Virksomheden har reelle ejere
  2. Virksomheden kan ikke identificere sine reelle ejere
  3. Virksomheder har ikke reelle ejere

Alle eksisterende og nye virksomheder, som er omfattet af de nye regler, har ansvaret for at identificere sine reelle ejere. Hvis virksomheden ikke har nogle reelle ejere, eller ikke kan identificere sine reelle ejere, skal virksomheden registrere dette, hvilket betyder, at virksomheder altid skal foretage en registrering uanset hvad.

Desuden har virksomheden pligt til at opbevare dokumentation for indhentelse af oplysninger om sine reelle ejere i 5 år efter hvert identifikationsforsøg samt 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Virksomheden har endvidere pligt til at opdatere disse oplysninger, hvorfor virksomheden minimum én gang årligt skal tage stilling til, om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte.

En virksomhed har en reel ejer, når en eller flere fysiske personer i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Hvis en fysisk person ejer eller kontrollere mere end 25 % af virksomheden, er det en indikation på, at personen er at betragte som reel ejer.

Du kan læse mere om reglerne for reelle ejere i vores to nyheder her: Nye krav til registrering af reelle ejere og Registrering af "reelle ejere".

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events