Nye krav til registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 træder nye regler i kraft om registrering af virksomheders reelle ejere. Virksomhederne skal registrere oplysninger om deres reelle ejere samt de reelle ejeres rettigheder hos Erhvervsstyrelsen.

Som led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskningsdirektiv implementeres lov nr. 262/2016 om indførelse af register over reelle ejere. For at øge gennemsigtigheden med danske virksomheder og forhindre, at virksomheder benyttes til skattesvig eller anden økonomisk kriminalitet, skal virksomheder fremover registrere både deres legale ejere og deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Ændringerne omfatter IVS, ApS, A/S, P/S, K/S, I/S, fonde, finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) og europæiske virksomhedsformer (SE, SCE og EØFG). Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.

En reel ejer defineres som en fysisk person, "der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked".

Ejer eller kontrollerer en fysisk person ca. 25 % (eller mere) af virksomheden, er det en indikation på, at personen er en reel ejer. Der er ikke fastsat en bestemt tærskelværdi, og det er ikke kun ejerandelen eller stemmerettighederne, som er afgørende for, om en fysisk person anses for at være en reel ejer. Hvis en fysisk person for eksempel ejer 10 % af selskabskapitalen og derudover har ret til at udpege ledelsesmedlemmer, kan den fysiske person betragtes som den reelle ejer.

Nedenfor er de overordnede ændringer for registrering beskrevet. Ændringerne kan dog variere for særlige virksomhedstyper.

De fleste virksomheder omfattet af loven skal som udgangspunkt indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder de reelle ejeres rettigheder. Kan der ikke identificeres reelle ejere, skal medlemmerne af virksomhedens direktion/daglige ledelse/bestyrelse i stedet registreres. Undtaget for denne regel er fonde og foreninger.

En virksomhed skal i de fleste tilfælde registrere oplysningerne hos Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt efter, at den er blevet bekendt med, at en fysisk person er blevet en reel ejer, eller når der er ændringer i de tidligere registrerede oplysninger.

Virksomhederne skal opbevare oplysningerne om deres reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør, og virksomhederne skal opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af virksomhedens reelle ejer 5 år efter identifikationens gennemførelse. Virksomheder kan blive pålagt at udlevere oplysningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet eller offentlige myndigheder som led i deres varetagelse af tilsyn og kontrolopgave.

Oplysningerne om virksomhedens reelle ejere skal registreres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside VIRK/indberet senest den 1. december 2017. Erhvervsstyrelsen vil offentliggøre en vejledning vedrørende registrering af reelle ejere den 23. maj 2017.

Seneste nyheder

Oversigt