Ny dom fra Østre Landsret bekræfter, at der ikke skal afregnes feriegodtgørelse for den 6. ferieuge

04-2016

Sagen:

Østre Landsrets sag af 17. januar 2016 vedrørte en stridighed over en medarbejders ret til feriegodtgørelse for den 6. ferieuge i forbindelse med dennes fratræden.

Ferieloven giver medarbejdere ret til fem ugers frihed som hovedregel med løn under ferie eller i form af en feriegodtgørelse på 12,5 pct. af medarbejderens løn.

Det følger altså modsætningsvis heraf, at eventuel ferie udover de fem uger skal aftales individuelt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen og således ikke er reguleret af ferielovens regler. En medarbejder kan dog også være berettiget til feriefridage som følge af en overenskomst.

I nærværende sag var der ikke indgået en aftale mellem parterne om medarbejderens berettigelse til feriegodtgørelse svarende til værdien af den 6. ferieuge i forbindelse med fratrædelsen, hvorfor spørgsmålet var, om dette aktivt skulle være aftalt for, at medarbejderen var berettiget hertil eller om medarbejderen automatisk var berettiget hertil.

Byretten traf på denne baggrund afgørelse om, at medarbejderen ikke var berettiget til feriegodtgørelse for den 6. ferieuge og gav dermed arbejdsgiveren medhold i sagen. Landsretten stadfæstede i øvrigt afgørelsen og tiltrådte de af byretten anførte grunde.

Bird & Birds kommentarer:

Sagen bekræfter retsstillingen på området for feriegodtgørelse, hvorefter medarbejderes ret til feriegodtgørelse udover de i ferieloven angivne fem uger skal aftales individuelt i deres ansættelseskontrakt. Såfremt der ikke i ansættelseskontrakten er taget stilling til økonomisk godtgørelse i forbindelse med den 6. ferieuge, herunder også hvad der skal ske med feriefridagene i forbindelse med en opsigelse, vil medarbejderen ikke være berettiget til feriegodtgørelse.