Aktindsigt i udbud

Siden vores seneste udbudsretlige update er der ikke fremkommet nye kendelser eller domme på udbudsområdet, som vi finder relevante at fremhæve.

For udbudspraktikere kan den sparede tid dog fint bruges til at læse et nyt opslagsværk om aktindsigt, som måske kan gøre dagligdagen lettere.

Det er de færreste ordregivere som ikke fra tid til anden, har skullet forholde sig til aktindsigtsbegæringer. Enten i egne materialer, men i særdeleshed også i materialer fra tilbudsgivere. Samtidig er det også de færreste tilbudsgivere, som ikke på et tidspunkt har skullet forholde sig til konkurrenters ønsker om indsigt i eget tilbud, eller, som ikke selv har overvejet at søge aktindsigt i konkurrentens vindende tilbud.

Det er altså god grund til at kende spillereglerne for aktindsigt, og har man ikke tid eller lyst til at læse sig gennem lovgivningen og nyere praksis på området, kan man med fordel starte med den nye vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra marts 2024.

Vejledningen, som er rettet mod ordregivere såvel som tilbudsgivere, redegør for de relevante regler og forståelsen af de vigtigste af dem. Der er også blevet plads til et par separate kortere afsnit om de overvejelser, som man skal gøre sig som henholdsvis ordregiver og tilbudsgiver.

Aktindsigtsreglerne har ikke ændret sig meget i de senere år, men vejledningen omfatter naturligvis ændringen fra sommeren 2022, hvor en lille del af offentlighedslovens regulering om aktindsigt, pludselig fandt vej til udbudslovens § 5a.

Derudover er der generelt taget hensyn og henvist til den nyeste praksis på området, som er offentliggjort på klagenævnets hjemmeside sammen med de øvrige udbudsretlige kendelser.

”Vejledning om aktindsigt i udbudssager” kan bestemt anbefales og findes på følgende link: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2024/20232103-vejledning-om-aktindsigt-i-udbudssager/

Seneste nyheder

Vis mere
udbudsret advokat

Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar

maj 08 2024

Læs mere

Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud

maj 01 2024

Læs mere
cybersecurity datacenter NIS2

Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys

apr 24 2024

Læs mere