Regeringen fremlagde den 3. februar 2022 et nyt medieudspil

I udspillet lægges der op til, at der fra myndighedernes og lovgivers side skal være et stort fokus på den digitale medieudvikling. De lokale og regionale medier skal herunder styrkes, der skal være et øget fokus på at sikre demokratisk kontrol af Tech-giganterne, samt et øget fokus på de unge og på at få tilvejebragt mere dansk indhold. 

Et helt centralt budskab under fremlæggelsen var intentionen om at sikre demokratisk kontrol af Tech-giganterne. Regeringen vil med henblik herpå officielt anmode Tech-giganterne om at dele oplysninger om deres algoritmer og deres effekt på det danske samfund og kultur. Der skal etableres gennemsigtighed og et stærkere samarbejde med Tech-giganterne.

Danmark skal efter regeringens ønske have et øget fokus på Tech-giganternes regulering af danske public service-mediers indhold, så medier, der er omfattet af medieansvarsloven, ikke kan få slettet deres indhold på digitale platforme. Samtidig skal de danske public service-medier, samt lokale og regionale medier styrkes, så de sikres en mere fremtrædende rolle, og således at de bliver mere relevante og let tilgængelige på digitale enheder såsom Apple TV og Android TV.

Regeringen foreslår endvidere, at streamingtjenesterne skal betale et kulturbidrag på 5 % af deres omsætning i Danmark. Bidraget skal sikre en større public service-pulje og et større tilskud til danske film, og produktion med dansk særpræg.

DR og DR’s digitale public service-tilbud og platforme foreslås ydermere styrket og gjort mere tilgængelige og relevante for unge. Regeringen lægger også op til, at den politiske udpegning af bestyrelsesmedlemmer skal ophøre, så DR får en stærk og uafhængig bestyrelse. De lokale og regionale medier skal endvidere ifølge udspillet have en større andel af mediestøtten. De skal herunder støttes i deres digitale tilpasning, samt styrkes via tilpasning af mediestøtten. Ydermere foreslår regeringen, at mediestøtten skal revideres, så det bliver nemmere at få tilskud til billeder, lyd, innovation og mindre kvalitative medier.

Slutteligt foreslår regeringen, at der skal rettes et øget fokus på unge og deres rettigheder, håndhævelsen heraf og medieansvar. Regeringen foreslår blandt andet en medieombudsmand, og at bloggere og influencere skal kunne pålægges et redaktørlignende ansvar.

Seneste nyheder

Vis mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere
AI forordningen og compliance

AI-forordningen og compliance – hvem skal gøre hvad, og hvornår?

jun 10 2024

Læs mere
Nye krav om registrering

Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark

jun 04 2024

Læs mere