Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten

I en artikel udgivet i Bird & Birds internationale konkurrenceretlige nyhedsbrev, Competitive Edge, diskuterer Janneke Kohlen, Partner i Bird & Bird Holland, og Bróna Heenan, advokat i Bird & Bird Belgien, nogle af de situationer, hvor de to retsområder afviger fra hinanden, og hvad juridiske rådgivere, advokater og virksomheder i den forbindelse skal være opmærksomme på.

 

“Competition law and public procurement – one cannot do without the other or potentially diverging rules”.

Når man rådgiver om konkurrence- og udbudsret, er det ofte nødvendigt at overveje forskellene mellem de to retsområder og mere specifikt de forskellige konsekvenser af deres overtrædelse.

Vi har i årenes løb set mange eksempler på, at netop forholdet mellem udbuds- og konkurrenceretten er en svær størrelse for både rådgivere, ordregivere og virksomheder.

Det er eksempelvis ikke længe siden, at Højesteret i den såkaldte ”Vejstribesag” fastslog, at en konsortieaftale mellem to tilbudsgivere, i forbindelse med et udbud af vejmarkeringsopgaver, var i strid med konkurrencelovens regler om konkurrencebegrænsende aftaler.

I kendelse af 11. januar 2021 fastslog Klagenævnet for Udbud, at ordregivere i tvivlstilfælde er forpligtet til at undersøge, om et tilbud er baseret på en konkurrencebegrænsende aftale i modstrid med konkurrencelovens § 6 eller TEUF artikel 101.

I denne artikel diskuterer Janneke Kohlen og Bróna Heenan nogle af de situationer, hvor de bagvedliggende regelsæt afviger fra hinanden, og hvad den juridiske rådgiver, advokaten og virksomhederne skal være særligt opmærksomme på i den forbindelse.

Bliv klogere på denne problemstilling og læs hele artiklen ”Competition law and public procurement – one cannot do without the other or potentially diverging rules” af Janneke Kohlen og Bróna Heenan her.

Læs også Bird & Birds tidligere omtale af Højesterets afgørelse i Vejstribesagen og Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. januar 2021.

Ønsker du at abonnere på Bird & Birds internationale, konkurrenceretlige nyhedsbrev Competitive Edge, kan du tilmelde dig her.

Seneste nyheder