Forslag til ændring af lov om ophavsret

Den 17. april 2019 blev EU-direktivet om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (DSM-direktivet) og EU-direktivet om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV- og radioprogrammer (SatCabII-direktivet), vedtaget.

Begge direktiver skal være implementeret i medlemslandene senest den 7. juni 2021.

I Danmark har vi (Kulturministeriet) på grund af den allestedsnærværende COVID-19 besluttet at dele implementeringen af DSM-direktivet op i to; en del omhandlende artikel 15 og artikel 17 er omfattet af et i december 2020 udarbejdet lovforslag, mens de resterende dele af DSM-direktivet vil blive omfattet af et efterfølgende lovforslag.

Det foreliggende lovforslag har således til hovedformål at gennemføre artikel 15 og 17 i DSM-direktivet, hele SatCabII-direktivet i lov om ophavsret samt et forslag om udvidelse af lovens § 35, stk. 5.

Lovforslaget omhandler bl.a.:

  • Indførsel af en ny rettighed for udgivere af pressepublikationer i forhold til informationssamfundstjenesters onlineanvendelse af mediernes indhold.
  • Indførsel af rammer for klarering af rettigheder i forbindelse med onlineanvendelse af pressepublikationer ved en specifik aftalelicens.
  • Udvidelse af retransmissionssystemet til at omfatte selvstændige streamingtjenester.
  • Indførsel af retligt ansvar for onlineindholdsdelingstjenester for det indhold, som deres brugere uploader til platformen.Indførsel af et oprindelseslandsprincip for online-tjenester tilknyttet radio- og fjernsynsforetagender.
  • Indførsel af regler, der gør det nemmere for distributører at indgå aftaler i forbindelse med videredistribution af programmer i lukkede netværk over internettet.
  • Udvidelse af retransmissionssystemet til at omfatte selvstændige streamingtjenester.

I tilknytning hertil foreslås en udvidelse af princippet om ”direct injection” i SatCabII-direktivets artikel 8 til at gælde for hele § 35 – dvs. også ift. selvstændige streamingtjenester.

Hovedformålet hermed er at sikre, at Tech giganter, som måtte udøve distributørvirksomhed i Danmark, fremover vil skulle indgå aftale og afregne vederlag for deres forretning på indholdet på lige fod med andre tv-distributører efter reglerne i Ophavsretslovens § 35, uanset hvordan man teknisk har indrettet sig.

Herved sikres teknologineutralitet og derved level playing field i ophavsretslovens § 35, således at eventuelle skift og/eller forskelle i anvendelse af teknologi ikke indebærer forskellige rettighedshåndteringer og vederlagsafregninger, når der er tale om distributørvirksomhed.

Lovforslaget er i december 2020 sat i høring og forventes efter høringssvar fremsat for Folketinget ultimo marts 2021.

Seneste nyheder

Vis mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere
AI forordningen og compliance

AI-forordningen og compliance – hvem skal gøre hvad, og hvornår?

jun 10 2024

Læs mere
Nye krav om registrering

Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark

jun 04 2024

Læs mere