Forslag til ændring af lov om ophavsret

Den 17. april 2019 blev EU-direktivet om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (DSM-direktivet) og EU-direktivet om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV- og radioprogrammer (SatCabII-direktivet), vedtaget.

Begge direktiver skal være implementeret i medlemslandene senest den 7. juni 2021.

I Danmark har vi (Kulturministeriet) på grund af den allestedsnærværende COVID-19 besluttet at dele implementeringen af DSM-direktivet op i to; en del omhandlende artikel 15 og artikel 17 er omfattet af et i december 2020 udarbejdet lovforslag, mens de resterende dele af DSM-direktivet vil blive omfattet af et efterfølgende lovforslag.

Det foreliggende lovforslag har således til hovedformål at gennemføre artikel 15 og 17 i DSM-direktivet, hele SatCabII-direktivet i lov om ophavsret samt et forslag om udvidelse af lovens § 35, stk. 5.

Lovforslaget omhandler bl.a.:

  • Indførsel af en ny rettighed for udgivere af pressepublikationer i forhold til informationssamfundstjenesters onlineanvendelse af mediernes indhold.
  • Indførsel af rammer for klarering af rettigheder i forbindelse med onlineanvendelse af pressepublikationer ved en specifik aftalelicens.
  • Udvidelse af retransmissionssystemet til at omfatte selvstændige streamingtjenester.
  • Indførsel af retligt ansvar for onlineindholdsdelingstjenester for det indhold, som deres brugere uploader til platformen.Indførsel af et oprindelseslandsprincip for online-tjenester tilknyttet radio- og fjernsynsforetagender.
  • Indførsel af regler, der gør det nemmere for distributører at indgå aftaler i forbindelse med videredistribution af programmer i lukkede netværk over internettet.
  • Udvidelse af retransmissionssystemet til at omfatte selvstændige streamingtjenester.

I tilknytning hertil foreslås en udvidelse af princippet om ”direct injection” i SatCabII-direktivets artikel 8 til at gælde for hele § 35 – dvs. også ift. selvstændige streamingtjenester.

Hovedformålet hermed er at sikre, at Tech giganter, som måtte udøve distributørvirksomhed i Danmark, fremover vil skulle indgå aftale og afregne vederlag for deres forretning på indholdet på lige fod med andre tv-distributører efter reglerne i Ophavsretslovens § 35, uanset hvordan man teknisk har indrettet sig.

Herved sikres teknologineutralitet og derved level playing field i ophavsretslovens § 35, således at eventuelle skift og/eller forskelle i anvendelse af teknologi ikke indebærer forskellige rettighedshåndteringer og vederlagsafregninger, når der er tale om distributørvirksomhed.

Lovforslaget er i december 2020 sat i høring og forventes efter høringssvar fremsat for Folketinget ultimo marts 2021.

Seneste nyheder

Vis mere
Kunstig intelligens

Anvendelse af kunstig intelligens i et dataretligt lys

nov 23 2023

Læs mere
AI Act dataadgang

Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder

nov 20 2023

Læs mere

Implementeringen af e-formularer i de nationale e-udbudssystemer – hvordan virker det?

nov 15 2023

Læs mere