Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

Den 1. juli 2020 træder bekendtgørelse no. 877 af den 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter mv. (Outsourcingbekendtgørelsen) i kraft og erstatter den gældende bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder nr. 1304 af den 25. november 2010. Outsourcingbekendtgørelsen implementer den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) Outsourcing Guidelines, som trådte i kraft i september 2019.

Outsourcingbekendtgørelsen indeholder en række ændringer og skærperede krav til pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, sparevirksomheder, fælles datacentraler, operatører af regulerede markeder, e-pengeinstitutter, betalingsinstitutter og Danmarks Skibskredit A/S.

Outsourcingbekendtgørelsen indeholder skærpede krav både til omfattede virksomheders governance og til nye og eksisterende outsourcingaftaler. De skærpede krav medfører, at virksomheder senest den 1. juli 2020 skal have implementeret revideret og udvidet governance og senest den 31. december 2022 skal have identificeret og genforhandlet eksisterende outsourcingaftaler, der ikke lever op til de skærpede krav.  Læs mere herom i vores Outsourcing Guide.

Finanstilsynet sendte den 17. februar 2020 bekendtgørelsen i høring, og den endelig version indeholder en række ændringer og præciseringer i forhold til høringsversionen. Fristen for overholdelse af de nye regler i relation til eksisterende outsourcingaftaler er blandt andet blevet forlænget fra 31. december 2021 til 31. december 2022. Derudover er det blevet præciseret, at outsourcingaftalen for kritisk eller vigtig outsourcing skal opfylde kravene i bilag 3, mens at outsourcingaftaler for outsourcing, der ikke er kritisk eller vigtig, alene skal opfylde kravene i bilag 3, nr. 3.         

Seneste nyheder

Vis mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere
AI forordningen og compliance

AI-forordningen og compliance – hvem skal gøre hvad, og hvornår?

jun 10 2024

Læs mere
Nye krav om registrering

Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark

jun 04 2024

Læs mere