Nye regler muliggør dispensation for selskaber til at følge administrative regler i forbindelse med COVID-19-krisen, heriblandt selskabers tidsfrist til indsendelse af årsrapporter

Nye regler muliggør dispensation for selskaber til at følge administrative regler i forbindelse med COVID-19-krisen, heriblandt selskabers tidsfrist til indsendelse af årsrapporter

Finanstilsynet har nu udstedt to bekendtgørelser for at afhjælpe virksomhedernes praktiske og administrative problemer med at leve op til frister i lovgivningen som følge af COVID-19-krisen. De nye regler kommer især de selskaber til hjælp, der på grund af COVID-19-krisen ikke har kunnet afvikle deres ordinære generalforsamling i tilstrækkelig tid, til at årsrapporten kan godkendes og indsendes til Erhvervsstyrelsen rettidigt. Fristen for at indsende årsregnskabet ændres, så den først skal indsendes senest 8 uger efter ophøret af forsamlingsforbuddet.

Mange selskaber har været i vildrede over, hvordan de skal afholde deres generalforsamling og få indsendt deres årsrapport inden for de frister, der gælder i årsregnskabsloven. Hidtil har reglerne været sådan, at selskabernes generalforsamling skulle afholdes senest torsdag den 30. april 2020, hvis selskabet er børsnoteret eller 31. maj 2020, hvis selskabet ikke er børsnoteret, for at årsregnskabet kunne indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 4 eller måneder 5 (alt efter om virksomheden er børsnoteret) efter regnskabsårets afslutning.

Udstedelsen af bekendtgørelserne betyder, at fristerne for at indsende årsregnskabet ændres, så virksomheder, først skal indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter ophøret af det netop vedtagne forsamlingsforbud.

Den ændrede frist gælder imidlertid kun for virksomheder, der:

  1. ikke allerede har afholdt generalforsamling eller lignende forsamlinger, hvor årsrapporten blev godkendt,
  2. har flere ejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger (pr. 18.marts 2020 er det 10 personer), og
  3. som på grund af manglende bestemmelser i vedtægten ikke kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

For virksomheder, der opfylder disse betingelser, er det muligt at afvente COVID-19 krisen uden at risikere fristoverskridelser.

Gør en virksomhed brug af denne mulighed, skal virksomheden være opmærksom på, at der efter forsamlingsforbuddet ophør skal afholde generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 8-ugers fristen. Dette gælder uanset, om virksomheden i vedtægterne har bestemmelser, der fastsætter andre krav til afholdelsen af generalforsamling. Virksomhederne skal derudover være opmærksomme på at indsende årsrapporten uden ugrundet ophold efter dennes godkendelse.

Foruden ændring af fristen for indsendelse af årsrapport medfører bekendtgørelserne også ændringer for en lang række indberetninger for finansielle virksomheder og på kapitalmarkedsområdet. For mere information henvises til bekendtgørelserne.

 

Finanstilsynets direktør har desuden udtalt, at hvis det viser sig, at der er behov, som ikke er med i ændringerne i bekendtgørelserne, vil Finanstilsynet være lydhøre for at finde en løsning. Derfor er bekendtgørelserne ikke på nuværende tidspunkt en udtømmende liste for, hvad der kan lade sig gøre.

De nye bekendtgørelser kan findes her og her.

Link til Finanstilsynets pressemeddelelse kan findes her.

Bird & Bird følger udviklingen tæt og opfordrer alle, der har spørgsmål, til at tage kontakt til Head of Bird & Bird i Danmark, Casper Moltke-Leth, advokat Ted Rosenbaum eller advokatfuldmægtig Filip Kaas.

COVID-19: Kontakt vores juridiske hotline

Hvis du har spørgsmål om COVID-19 og den nuværende situation, så kan du med fordel kontakte Bird & Birds gratis hotline, hvor juridiske specialister sidder klar til at hjælpe dig. Du kan se, hvem du skal kontakte ved at følge dette link

Seneste nyheder

Vis mere
Datatilsynet og Chromebook

Chromebook-sagens relevans – herunder når du udleverer en computer eller mobiltelefon som arbejdsredskab

mar 01 2024

Læs mere
evalueringsmodel

Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt

feb 22 2024

Læs mere

AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?

feb 15 2024

Læs mere