Udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19

Regeringen har den 2. april 2020 vedtaget lov nr. 348 om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19, som giver arbejdsgivere mulighed for at udskyde medarbejdernes optjente ferie til næste afholdelsesperiode. 

 

Udskydelse af ferie

 

Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19 finder anvendelse på feriedage som er optjent efter den gamle ferielov1, og som kan afholdes i ferieåret 2019/2020, dvs. til og med 30. april 2020 og i det forkortede ferieår som løber fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

 

Det følger af loven, at såfremt væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19, kan ferie, som ikke kan afholdes i det relevante ferieår, udskydes til afholdelse i den efterfølgende afholdelsesperiode.

 

Det vil sige, at ferie som i forbindelse med COVID-19 af væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn ikke kan afholdes inden 30. april 2020, kan udskydes til afholdelse i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, dog således at hovedferie kan afholdes indtil 30. september 2020 (en måned inde i den nye ferieordning). Kan ferien af samme årsag ej heller afholdes i denne periode, kan ferien igen udskydes til afholdelse fra 1. september 2020 – 31. december 2021 efter reglerne i den nye ferielov.

 

Udskydelsen af ferie kan enten ske ved aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen, men kan også pålægges medarbejderen ensidigt af arbejdsgiveren. Dette gælder således uanset om der er tale om allerede planlagt ferie, og også uanset om det vedrører ferie ud over 20 dage som ellers ikke kan udskydes iht. ferieloven.

 

Såfremt lønmodtageren har optjent feriegodtgørelse til brug for ferieåret 2019/2020, skal arbejdsgiveren informere Feriepengeinfo om, at ferien udskydes.

 

Eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelse af ferien

 

Såfremt lønmodtageren måtte have økonomiske tab som følge af udskydelsen af ferien, skal dette erstattes af arbejdsgiveren.

 

Andre tiltag under COVID-19?

 

Bird & Bird holder sig løbende opdateret omkring Regeringens tiltag under COVID-19. Du kan læse om de forskellige tiltag for både i ind- og udland på vores hjemmeside og vores globale COVID-19 side.1 Lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019,

Seneste nyheder