Udbudsteamets nytårskur

Vær med til at fejre det forgangne og nye år sammen med os. Vi tager et tilbageblik på 2019 og giver vores bud på udbudsretlige udfordringer og muligheder i 2020.

Se hele programmet og tilmeld dig her >

Årsskiftet er en god anledning til at samle alle vores gode klienter og samarbejdspartnere og se tilbage på året, der er gået. Det vil derfor glæde os at se så mange af jer igen i 2020. Med et glas bobler og lidt godt til ganen vil vi sammen ønske hinanden et godt nytår og takke for det gode samarbejde gennem året, der er gået.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at tage et tilbageblik på 2019 og fortælle om, hvad vi kan tage med os fra året, der gik og give vores bud på, hvad der venter af udbudsretlige udfordringer i 2020.

Partnerskabsmodeller i et konkurrencepræget udbudsperspektiv v. Francois Court-Payen, Projektchef DTU

DTU har afsluttet en byggesag af komplekse forskningsfaciliteter, som har været exceptionelt godt gennemført, og opgaven er løst indenfor de afgivne rammer for tid, økonomi og kvalitet. DTU har modtaget en digital pris i Shanghai, er blevet nomineret til procesprisen i 2019 og har fået prisen som årets byggeri.

DTU bruger godt 800 mio. kr. om året på bygninger, og omhu med styringen er afgørende. DTU har udnyttet de nye muligheder med dialog i udbuddet, som EU's udbudsregler åbnede op for i 2016. Hertil er barren løftet for de digitale løsninger for styring af byggeriets processer. Byggebranchen er under vældige forandringer, og bæredygtighed kræver nøje styring og bedre hånd om produktionen.

Opgaven blev udbudt i konkurrencepræget udbud, hvor de afgørende kriterier var styringen af processerne og dertilhørende styringsomkostninger. Hør nærmere om udbuddets ramme og fokus samt brugen af digitale løsninger.

Bæredygtige byggerier - fremtidens udbud? v. advokat Maria Matzen og senioradvokat Mikkel Taanum

I hele Europa opleves både et miljømæssigt, socialt og økonomisk fokus på at sikre en ambitiøs indsats for det bæredygtige byggeri. Senest har vi afholdt en workshop ved Europakommisionens "Big Buyers" arrangement, hvor vi delte vores erfaringer med juridiske rammer indenfor udbud og innovative indkøbsmodeller under EU-direktiverne.

På nytårskuren vil du få indsigt i vores erfaringer og viden om andre europæiske byers pilotprojekter på vej mod bæredygtighed i byggebranchen.

Vejmarkeringssagen: Når Højesteret skiller vejen mellem konkurrence- og udbudsret v. partner Morten Nissen og partner Thomas Thorup Larsen

Vejmarkeringssagen fandt sin afslutning med Højesterets afgørelse til fordel for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I sidste ende ændrer afgørelsen ikke retspraksis, men sagen har dog alligevel stor betydning for ordregivere, idet Højesterets afgørelse betyder, at det nøje skal overvejes, præcis hvilket resultat ordregiver ønsker at opnå ved sit udbud, og hvordan man sænker risikoen for, at tilbudsgivere uforvarende kommer til at bryde konkurrencereglerne.

Hvordan tænker du GDPR ind i et udbud? v. advokat Katja Djurhuus

For at sikre, at den løsning, der sendes i udbud overholder databeskyttelsesreglerne, skal reglerne tænkes ind allerede i den forberedende fase af udbuddet. Indledningsvist skal det altid overvejes, om det ønskede udbud er muligt efter databeskyttelsesreglerne, og i givet fald skal der stilles passende krav til tilbudsgiver. Vi vil se nærmere på, hvilke overvejelser og tiltag kunden skal gøre sig inden det endelige udbudsmateriale udarbejdes for at sikre, at den endelige løsning understøtter kravene i databeskyttelsesreglerne.

Se hele programmet og tilmeld dig her >

Events