Gratis morgenseminar om cloud computing

Skyen er klar til finansielle virksomheder og offentlige myndigheder – men er de klar til skyen? Få indblik i cloud computing & regulerede virksomheder. 

Kom og hør med, når Bird & Bird holder morgenseminar om cloud computing og regulerede virksomheder tirsdag den 25. februar 2020 fra kl. 8.00 - 11.00. Du får et overblik over de juridiske udfordringer, og hvordan de overvindes! 

Se hele programmet og tilmeld dig her >

Cloud bølgen skyller ind over os i disse år, og flere og flere virksomheder overgår til cloud-baserede løsninger. Navnlig finansielle institutioner, offentlige myndigheder og andre regulerede virksomheder oplever imidlertid, at juridiske barrierer hindrer eller begrænser dem i overgangen til cloud-løsninger.

En anden generel udfordring er, at cloud-leverandørernes kontraktvilkår sjældent er til forhandling.

På seminaret får du et overblik over de regler, som er relevante for regulerede virksomheders brug af cloud-løsninger, herunder GDPR, lov om finansielle virksomheder og den tilhørende outsourcingbekendtgørelse samt udbudsreglerne.

Du får endvidere gode råd til, hvordan disse lovgivningsmæssige barrierer kan overvindes, og hvad man kan forhandle om i en cloud-kontrakt.

Herudover får du præsenteret Bird & Birds model for gennemførelse af offentlige og private udbud af cloud-ydelser.

Det får du viden om

Til morgenseminaret vil du få viden om:

  • Hvilke regler i GDPR skal man være særligt opmærksom på ved brug af cloud-baserede løsninger?
  • Hindrer outsourcingbekendtgørelsen og EBA's nye guidelines om outsourcing finansielle virksomheders brug af cloudbaserede løsninger?
  • Hvordan anskaffer man en cloud-baseret løsning i et EU-udbud?
  • Hvordan indgås kontrakten, og hvilke dele kan der forhandles om?
  • Særlige faldgruber ved indgåelse af cloud-kontrakter
  • Costdrivere ved brug af cloud-baserede løsninger

Målgruppe

Arrangementet er relevant for enhver, der beskæftiger sig med cloud-computing, men er særligt målrettet offentlige myndigheder og organisationer samt finansielle virksomheder. Leverandører og rådgivere er dog også velkomne.

Praktisk

Der serveres morgenmad og kaffe/te under arrangementet. Deltagelse er gratis.

Arrangementet tæller med som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Se hele programmet og tilmeld dig her >

Events