Udbudsteamets nytårskur 2019

Endnu et spændende år er ved at være gået, og vi ser årsskiftet som en god anledning til at samle alle vores gode klienter og samarbejdspartnere.

Vi vil servere lidt godt til ganen og et glas bobler, så vi kan ønske hinanden godt nytår og takke for samarbejdet gennem året, der gik.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at tage et tilbageblik på 2018 og fortælle om, hvad vi kan tage med os fra året, der gik - men også give vores bud på, hvad der venter af udbudsretlige udfordringer i det nye år.

> Tilmeld dig udbudsteamets nytårskur 2019

Internationale udbud v. partner Peter Dann Jørgensen og advokat Maria Matzen

Bird & Bird har etableret en international public procurement group, IPPG, med det formål at styrke rådgivning i forbindelse med internationale udbudsforretninger. På nytårskuren får du indsigt i vores erfaringer og hvilke spændende projekter, vi har i pipelinen med samarbejder på tværs af landegrænser.

Når konsortier byder på udbud - konkurrenceretlige aspekter v. partner Morten Nissen 

Udbudsloven giver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, hvis der er troværdige indikationer af, at tilbudsgivere overtræder konkurrencereglerne. Dette kan blandt andet være tilfældet, hvis konkurrenter arbejder sammen i et konsortie. Vores konkurrenceretseksperter forklarer, hvad konsortier er, hvornår det er ulovligt, hvad signalerne er og hvordan man som ordregiver vurderer og herefter dokumenterer, at der kan være tale om et ulovligt konsortie.

Hvad betyder privacy by design og by default for ordregivere? v. senioradvokat Maja Krarup

GDPR stiller krav om, at dataansvarlige allerede i forberedelsesfasen tænker databeskyttelse ind i designet og indretningen af eksempelvis nye IT-systemer ('Privacy by design'). Vores persondataspecialister ser nærmere på, hvad principperne om privacy by design og by default betyder for ordregivere, herunder særligt hvilke overvejelser ordregivere bør gøre sig, inden en opgave sendes i udbud.

Den økonomiske vinkel - Udbud med forhandling v. partner Thomas Thorup Larsen og erhvervsjuridisk rådgiver Cecilie Ibenholt

Udbud med forhandling skaber værdi i offentlige kontrakter. Ordregiver oplever ofte både kvantitativ og kvalitativ værdiforøgelse i de indgåede offentlige kontrakter, når udbudsproceduren "udbud med forhandling" anvendes. Men hvilke kommercielle værktøjer skaber denne værdi, og hvor meget skal man forhandle? Hvilke økonomiske teorier understøtter ordregivers valg hertil, når der anvendes udbud med forhandling for at opnå bedst mulig udnyttelse af de offentlige midler?

Hvordan bruges K04 i EU-udbud? v. senioradvokat Julie Bak-Larsen

Den nye standardkontrakt for levering af driftsydelser (K04) forventes offentliggjort af Digitaliseringsstyrelsen meget snart. Bird & Bird har som nogle af de første dykket helt ned i K04s anvendelsesområde, de væsentligste elementer i kontrakten og de tilhørende bilag. Vores eksperter forklarer, hvordan K04 kan bruges i et EU-udbud og giver gode råd til anvendelsen af K04 i udbud.

Klageåret 2018 der gik v. advokat Mikkel Taanum 

Vi stiller skarpt på de vigtigste afgørelser i 2018.

Tilmelding

Tilmelding til nytårskuren er senest den 15. januar via nedenstående formular.

> Tilmeld dig udbudsteamets nytårskur 2019

Events